Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Významné vládní a nevládní výzkumné instituce v USA

 

Agricultural Research Service (ARS)

Řídí základní a aplikovaný výzkum v oblasti živočišné a rostlinné produkce a ochrany zemědělských produktů, dále v oblasti ochrany vody, půdy i ovzduší a také lidské výživy.

American Association for Advancement in Science (AAAS)

AAAS je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je:

  • být fórem pro diskuse o koncepčních otázkách v oblasti vědy a výzkumu
  • posilovat komunikaci mezi vědci, inženýry a veřejností
  • podporovat mezinárodní spolupráci v základním a aplikovaném výzkumu
  • posilovat úlohu vzdělávání v oblasti vědy a technologií mezi širokou veřejností.

AAAS byla založena jako sdružení vědeckých společností a postupně se vyvíjela do dnešní podoby, kdy sdružuje 262 organizací a více 10 milionů individuálních členů, přičemž členem se automaticky stává každý předplatitel časopisu Science.

Center for Disease Control and Prevention (CDC)

Původně zřízeno jako vládní agentura Public Health Service v roce 1973. CDC spravuje národní programy prevence a kontroly přenosných chorob. Rozvíjí a realizuje programy prevence chronických onemocnění a programy, zabývající se vztahem mezi zdravím a prostředím. Připravuje zdravotní standardy pro pracovní podmínky a provádí další výzkum v National Institute of Occupational Safety and Health. Zodpovídá také za přeshraniční kontrolu přenosných chorob. Úloha CDC stoupla výrazně po 11. září 2001, a to zejména z důvodu prevence a monitoringu případného napadení biologickými zbraněni.

Cooperative State Research, Education, and Extension Service (CSREES)

Agentura, která spolupracuje s partnery a zákazníky ve výzkumu a rozvoji vyššího vzdělání v oblasti zemědělských věd, oborů blízkých potravinářství a životnímu prostředí.

Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA)

Založena v roce 1958 v reakci na vypuštění sovětské družice Sputnik s cílem zabránit prostřednictvím špičkového základního a aplikovaného výzkumu překvapením typu výše uvedeného Sputniku. Jejím hlavním posláním v současnosti stále je být napřed před zbytkem světa v oblasti strategických vojenských technologií.

Economic Research Service (ERS)

Zajišťuje ekonomické analýzy v oblasti efektivity a konkurenceschopnosti zemědělství, zajišťování nezávadných potravin, vyvážené výživy obyvatelstva, rovnováhy mezi zemědělskou činností a životním prostředím a zvýšení kvality života venkovského obyvatelstva.

Food and Drug Administration (FDA)

Hlavním posláním FDA je kontrola zdravotní nezávadnosti potravin, léků, zdravotnické techniky, průmyslových a spotřebních výrobků emitujících záření a kosmetických přípravků, dostupných na americkém trhu. Rovněž FDA hraje po 11. září významnou roli v systému prevence a ochrany americké populace.

National Aeronautic and Space Agency (NASA)

Byla zřízena v roce 1958. Vede výzkum vesmíru, včetně prostředků "vesmírné dopravy" a rozvíjí mezinárodní spolupráci ve výzkumu. Má ústředí ve Washingtonu a v zemi má celkem 9 center (nejznámější v Houstonu a Floridě) a několik dalších pracovišť.

National Academies (NA)

Tato nevládní nezisková organizace vykonává nenahraditelnou službu veřejnosti v podobě formování odborných komisí a odborných pracovních skupin expertů ve všech oblastech vědeckého a technologického bádání a výzkumu. Tito experti připravují klíčová stanoviska k významným vědecko-technickým tématům a vypracovávají doporučení vládě i odborná stanoviska pro seznámení široké veřejnosti.

NA tvoří čtyři organizace:

National Institutes of Health (NIH)

NIH sdružuje řadu jednotlivých ústavů. Jeho posláním je provádět a podporovat biomedicínský výzkum s hlavním cílem zlepšit zdravotní stav americké populace, rozvíjet poznání vztahu mezi zdravím a prostředím, rozvíjet metody prevence, diagnostiky a léčby chorob. Jeho posláním je také podpora dalšího vzdělávání mladých talentovaných odborníků a rozvoj výzkumných vzdělávacích programů, zaměřených na ženy a minoritní skupiny populace. Zahraniční spolupráci zajišťuje Fogarty International Center - www.fic.nih.gov.

National Institute of Standards and Technology (NIST)

Zodpovídá za spolupráci s průmyslem při rozvoji nových technologií, vedoucích ke zvýšení kvality výrobků, modernizaci výrobních postupů, zajišťování vysoké spolehlivosti výrobků a jejich rychlé komercializaci.

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Jejím cíle je zkoumat a mapovat světové oceány a jejich živé i neživé zdroje, připravovat politiku jejich racionálního využívání a ochrany, připravovat plány správy pobřežní zóny USA, popisovat, monitorovat a předvídat situace v atmosféře, oceánech, v solárním systému a ve vesmírném prostředí. NOAA vydává varování v případě očekávaných přírodních katastrofa zodpovídá rovněž za předpověď počasí na území USA. NOAA provozuje národní satelitní systém zaměřený na prostředí, řídí integrovaný program výzkumu a služeb ve vztahu ke geofyzikálnímu prostředí oceánů a vnitrozemských vod, atmosféry a vesmíru. Získává, ukládá a rozšiřuje světová environmentální data prostřednictvím systému meteorologických, oceanografických, geodetických a seismologických datových center. Poskytuje rovněž granty institucím, které se zabývají výzkumem mořského prostředí.

National Science Foundation (NSF)

Byla ustanovena v roce 1950. Je řízena Národní vědeckou radou (NSB), jmenovanou prezidentem. NSB určuje její koncepci a dohlíží na její činnost. NSF je striktně administrativní agenturou, jejíž hlavním posláním je napomáhat rozvoji vědy a technických věd podporou výzkumných a vzdělávacích programů v celé škále vědeckých oborů. NSF má významné postavení zejména v univerzitním a postgraduálním vzdělávání. Většina rozpočtových výdajů NSF jde prostřednictvím grantů, kontraktů a jiných typů smluv univerzitám, univerzitním konsorciím a dalším výzkumným institucím. Programy NSF jsou také zaměřeny na mezinárodní spolupráci s vědci jiných zemí a na spolupráci v mnoha mezinárodních vědeckých programech. Pomocí kontraktů a dohod o spolupráci s národními výzkumnými centry NSF umožňuje přístup vědcům a ostatním odborným pracovníkům do špičkových zařízení, jimiž tato centra disponují.
V České republice je jejím partnerem AV ČR.

Natural Resources Conservation Service

Rozvíjí a provádí národní program ochrany půdy a vody. Napomáhá v kontrole zemědělského znečištění, zlepšení prostředí a rozvoj zemědělských obcí. Rozvíjí programy ochrany vody, správy povodí a provádí půdní průzkumy.

Office of Science and Technology Policy (White House)

Slouží jako zdroj vědeckých, technických a technologických analýz a stanovisek pro prezidenta v oblastech, dotýkajících se národních zájmů USA. Hodnotí efektivitu federálního výzkumu v USA. Je poradním orgánem pro rozpočtové otázky, týkající se výzkumu a vede a koordinuje programy výzkumu a vývoje federální vlády. Je řízen ředitelem, který je současně prezidentovým poradcem pro otázky vědy.

USDA Forest Service (FS)

Rozvíjí a zpřístupňuje vědecké a technologické kapacity, zaměřené na správu obnovitelných přírodních zdrojů a jejich ochranu. Koordinuje ochranu lesů s dalšími federálními agenturami.

.