Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

20. mezinárodní sympozium o separačních vědách (ISSS)

(Archivní článek, platnost skončena 02.09.2014.)

Kdy: 30.08.2014 - 02.09.2014 , Kde: Hotel DAP, Vítězné náměstí 4/684, 160 00 Praha 6

Mezinárodní sympozia o separačních vědách (ISSS) jsou každoročně konané mezinárodní konference, na nichž se setkávají odborníci z oboru analytické chemie, především (ale nejenom) ze Střední Evropy.

Dosud bylo uspořádáno 19 symposií v této řadě (z toho jedno v ČR), která si získala dobrý zvuk díky tradičně vysoké kvalitě odborného i společenského programu  a "středoevropsky" přijatelné úrovni vložného. ISSS symposia jsou organizována pod záštitou středoevropské skupiny pro separační vědy (CEGSS), jejímž členem je Skupina pro chromatografii  a elektroforézu České Společnosti Chemické od r. 1999.

Cílem ISSS je šíření nových poznatků z oblasti analytických separací, především chromatografie a elektroforézy, podpora výměny zkušeností mezi akademickou a průmyslovou sférou, posílení stávajících a iniciace nových kontaktů mezi odborníky, zejména z mladé generace.

Jubilejní 20. ISSS se bude konat v hotelu DAP, Praha od 30. 8. do 2. 9. 2014.

Účastí na 20. ISSS získáte aktuální informace o nových výzkumných trendech a pokrocích v teorií, instrumentací a aplikacích všech typů separačních technik - plynové chromatografie, HPLC, elektroforézy, úprav vzorků, spojení chromatografie s hmotnostní spektrometrií a kombinovaných vícerozměrných technik. Důraz bude kladen zejména na pokroky ve vývoji nových separačních médií, včetně kolon pro ultraúčinnou HPLC, kolon s povrchovou pórovitostí, monolitických kolon, kolon pro HILIC separace polárních biologicky aktivních látek a na jejich aplikace, zvláště v oblastech potravinářské, klinické a biomedicinální analýzy a v oblasti kontroly kvality životního prostředí.

Součástí sympózia bude též výstava firem působících ve zmiňovaných oborech.

Hlavní témata sympózia: http://www.isss2014.cz/en/symposium/topics/

Registrace online: http://www.isss2014.cz/en/registration/registration-form/

Během sympózia se také uskuteční setkání Business Meeting (B2B) http://www.indc.cz/en/conference-program/nutrition-diagnostics-business-meeting.

.