Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Přijetí představitelů Zlínského kraje a kraje Hedmark na Velvyslanectví v Oslo

 

Dne 20. května 2014 přijal velvyslanec M. Dufek s konzulkou J. Jiráskovou na ZÚ Oslo delegaci představitelů Zlínského kraje s jejich norskými partnery z kraje Hedmark.

Za Zlínský kraj se setkání zúčastnili Ing. Ladislav Kryštof, KÚZK, člen RZK pro oblast kultury a cestovního ruchu, PhDr. Romana Habartová, KÚZK, vedoucí Odboru kultury a památkové péče, Bc. Peter Hunák, KÚZK, vedoucí Oddělení vnějších vztahů a PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Zlínský kraj navázal kontakt s krajem Hedmark již v roce 2011 a od té doby oba kraje aktivně spolupracují především v oblasti muzejnictví a kultury. V loňském roce byla zahájena výměna muzejních pracovníků – tři odborníci z Hedmarku již byli na měsíční stáži ve Zlínském kraji a v letošním roce recipročně odjedou tři pracovníci ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti do Hedmarku.

Během této návštěvy v Norsku se zlínští představitelé domluvili na dalších společných aktivitách v oblasti kultury – např. na spolupráci v rámci norského projektu „Kulturní ruksak“. Na letošní ročník Zlínského filmového festivalu přijedou dvě děti z Norska v roli hodnotitelů.

Nejvíce diskutovanou aktivitou byl projekt „Za Železnou oponou“. Obsah tohoto projektu přiblížil ředitel Krajského muzea v Hedmarku.  Jedná se o přípravu edukativní putovní výstavy, která bude vyhotovena ve dvou jazykových mutacích – češtině a angličtině. Výstava má za cíl mapovat období studené války a zaměří se na dopad propagandy užívané na obou stranách „opony“ na běžný lidský život. Pracovníci Slováckého muzea i Krajského muzea v Hedmarku podniknou sbírkotvornou činnost, terénní výzkumy (rozhovory s pamětníky) a vytvoří unikátní databázi. Projekt je tvořen s ohledem na čerpání finančních prostředků z Norských fondů, ale obě strany jsou odhodlány jej realizovat i v případě, že jim finanční prostředky z Norských fondů nebudou přiděleny. Znamenalo by to však časovou prodlevu.

Při setkání byly rovněž nabídnuty a diskutovány možnosti spolupráce a podpora při navazování kontaktů mezi menšími a středními firmami z obou krajů a zemí, event. součinnost při prezentacích českých firem v Norsku. Velvyslanec Milan Dufek závěrem všem poděkoval za návštěvu. Zdůraznil důležitost  partnerské spolupráce na regionální úrovni a ocenil, že ZÚ Oslo o ní byl podrobně informován.

 

.