Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ontario Centres of Excellence

 

OCE je nezisková organizace založená ontarijskou vládou v roce 1987. Cílem činnosti je vytvářet partnerství mezi průmyslovým sektorem a veřejně financovanými akademickými institucemi.

OCE identifikuje příležitosti pro spolufinancování nových inovací a pomáhá firemnímu sektoru v jejich aplikaci.

OCE je financována provinční vládou (the Ontario Ministry of Research and Innovation) a kanadskou vládou. V roce 2004 došlo ke sloučení nezávislých center excellence do OCE. V letech 2010-11 proběhla restrukturalizace OCE do regionální struktury. OCE má 5 regionálních kanceláří (Toronto, Mississauga, Waterloo, London a Ottawa) a je součástí Ontario Network of Entrepreneurs (ONE), což je provinční inovační síť zaměřená na podporu komercializace firem.

OCE podporuje komercializaci inovací (produkty, služby, technologie) vznikajících společně ve veřejných výzkumných institucích a firmách v Ontariu. OCE spoluinvestuje společné projekty v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje technologií a produktů, komerční demonstrace a počáteční provozní činnosti. OCE asistuje firmám do doby, než se stávají atraktivní pro privátní investory.

Ve fiskálním roce 2012-13 investovala OCE do 808 společných projektů v hodnotě 96 mil. CAD částku 26,9 mil. CAD (spoluúčast 28 %). OCE tak sponzorovala 413 start-ups a přispěla k vytvoření 2.563 pracovních míst. Nejvíce projektů připadlo na tyto sektory: informační a komunikační technologie a digitální média (31,6 %), pokročilé zdravotnické technologie (28,4 %), pokročilé strojírenství (23,2 %), energetika a životní prostředí (16,8 %). Projekty zahrnovaly 57 veřejných výzkumných institucí v Ontariu. OCE se účastní projektu pouze tehdy, pokud je během 5 let komercializovatelný. Zástupci OCE (business development managers) navštěvují ročně 150-200 veletrhů, výstav a konferencí a hledají zde příležitosti pro společné inovační projekty firem a akademické sféry.

Mezi klíčové programy OCE patří Collaboration Voucher Program, který od června 2013 pomáhá firmám zpřístupnit odborníky a finanční zdroje v akademických výzkumných institucích. K dalším důležitým programům patří Collaborative Commercialization a Entrepreneurial Talent.

.