Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ontario Centres of Excellence

 

OCE je nezisková organizace založená ontarijskou vládou v roce 1987. Cílem činnosti je vytvářet partnerství mezi průmyslovým sektorem a veřejně financovanými akademickými institucemi.

OCE identifikuje příležitosti pro spolufinancování nových inovací a pomáhá firemnímu sektoru v jejich aplikaci.

OCE je financována provinční vládou (the Ontario Ministry of Research and Innovation) a kanadskou vládou. V roce 2004 došlo ke sloučení nezávislých center excellence do OCE. V letech 2010-11 proběhla restrukturalizace OCE do regionální struktury. OCE má 5 regionálních kanceláří (Toronto, Mississauga, Waterloo, London a Ottawa) a je součástí Ontario Network of Entrepreneurs (ONE), což je provinční inovační síť zaměřená na podporu komercializace firem.

OCE podporuje komercializaci inovací (produkty, služby, technologie) vznikajících společně ve veřejných výzkumných institucích a firmách v Ontariu. OCE spoluinvestuje společné projekty v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje technologií a produktů, komerční demonstrace a počáteční provozní činnosti. OCE asistuje firmám do doby, než se stávají atraktivní pro privátní investory.

Ve fiskálním roce 2012-13 investovala OCE do 808 společných projektů v hodnotě 96 mil. CAD částku 26,9 mil. CAD (spoluúčast 28 %). OCE tak sponzorovala 413 start-ups a přispěla k vytvoření 2.563 pracovních míst. Nejvíce projektů připadlo na tyto sektory: informační a komunikační technologie a digitální média (31,6 %), pokročilé zdravotnické technologie (28,4 %), pokročilé strojírenství (23,2 %), energetika a životní prostředí (16,8 %). Projekty zahrnovaly 57 veřejných výzkumných institucí v Ontariu. OCE se účastní projektu pouze tehdy, pokud je během 5 let komercializovatelný. Zástupci OCE (business development managers) navštěvují ročně 150-200 veletrhů, výstav a konferencí a hledají zde příležitosti pro společné inovační projekty firem a akademické sféry.

Mezi klíčové programy OCE patří Collaboration Voucher Program, který od června 2013 pomáhá firmám zpřístupnit odborníky a finanční zdroje v akademických výzkumných institucích. K dalším důležitým programům patří Collaborative Commercialization a Entrepreneurial Talent.

.