Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Akční plán pro vědu, technologie, inovace a podnikání mezi Kanadou a Francií

 

Kanada a Francie podepsaly v průběhu nedávné návštěvy francouzského premiéra Jean-Marca Ayraulta v Ottawě společný akční plán v oblasti vědy a technologií, inovací a podnikání na léta 2013-15.

Akční plán (AP) posiluje partnerství mezi průmyslovým sektorem, vládou a univerzitami. Cílem je zvýšit mobilitu studentů a výzkumníků a inovační činnost podporou základního a aplikovaného výzkumu. Mezi vedoucí kanadské institute zodpovědné za spolupráci patří National Research Council (NRC) a National Science and Engineering Research Council (NSERC).  

AP podporuje různé formy spolupráce jako výměnu vědeckých poznatků, semináře, obchodní a technologické partnerství, sdílené využívání technologií a zdrojů. Mezi prioritní oblasti spolupráce patří zdravotnictví, udržitelný rozvoj a obnovitelná energie, zemědělství a agropotravinářství, kosmonautika a letecký průmysl, oceánské a mořské technologie, informační a komunikační technologie (ICT), inovační politika, podnikání a sociální inovace.

Kanada a Francie spolupracují dlouhodobě a úspěšně v oblasti vědy, technologií a inovací. Počátek sahá do roku 1965, kdy byla podepsána Smlouva o vědecké a technologické spolupráci (Science and Technology Cooperation Agreement). Spolupráce byla posílena v roce 2008, kdy ministři obchodu podepsali AP v oblasti rozvoje podnikání, investic a inovací. AP byl obnoven v listopadu 2012. Obě země organizují úspěšné obchodní mise v technologicky pokročilých oborech jako zachycování a skladování uhlíku (carbon capture and storage), technologie na přeměnu biomasy, neurodegenerativní nemoci a personální medicína.          

.