Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Plánované výdaje kanadské vlády na výzkum a technologické inovace ve fiskálním roce 2013-14

 

Ministr financí Jim Flaherty předložil v kanadském parlamentu na konci března 2013 rozpočet federální vlády na fiskální rok 2013-14. Rozpočtový rok začíná 1.4. a končí 31.3.

Mezi hlavní výdaje na výzkum a technologické inovace patří:

-        225 mil. CAD pro vládní neziskovou organizaci Canada Foundation for Innovation (CIF) na financování nejmodernější výzkumné infrastruktury;

-        121 mil. CAD během 2 let pro hlavní federální agenturu na podporu výzkumu a inovací National Research Council (NRC) na financování její transformace;

-        165 mil. CAD během několika letpro vládní neziskovou organizaciGenome Canada na podporu financování rozsáhlých projektů v oblasti genomiky;

-        60 mil. CAD během 5 let na rozšíření spektra služeb podnikatelských inkubátorů a akcelerátorů v Kanadě; 

-        100 mil. CAD pro Business Development Bank of Canada na financování firem, které úspěšně působily v podnikatelských akcelerátorech;

-        18 mil. CAD během 2 let pro Canadian Youth Business Foundation na podporu mladých inovačních podnikatelů;

-        navýšení o 37 mil. CAD ročně pro grantové rady (granting councils) na podporu partnerství s firmami při vývoji nových technologií;

-        325 mil. CAD během 8 let pro vládní neziskovou nadaci Sustainable Development Technology Canada (SDTC) na podporu vývoje čistých technologií v energetice (těžba a zpracování ropy z ropných písků);

-        20 mil. CAD během 3 let pro National Research Council – Industrial Research Assistance Program (IRAP) na pilotní program urychlení komercializace technologických inovací u malých a středních firem (SME). IRAP je hlavní vládní program pro SME na financování technologické pomoci ve všech fázích inovačního procesu;

-        19 mil. CAD během 2 let na financování rozšíření počtu žadatelů o daňové úlevy v rámci programu Scientific Research & Experimental Program (SRED) a efektivnější správu tohoto programu. SRED je finančně největším programem kanadské vlády na podporu průmyslového výzkumu a vývoje. SRED financuje daňové úlevy pro kanadské firmy všech velikostí a ze všech sektorů, které investují do výzkumu a vývoje nových technologií.

Kromě výše uvedených výdajů zahrnuje rozpočet několik významných sektorových iniciativ.

Výrobní sektor – kanadská vláda prodloužila o další 2 roky (do fiskálního roku 2017-18) dobu pro zrychlené odpisy firemních investic do strojů a zařízení (Accelerated Capital Cost Allowance), což představuje náklad ve výši 1,4 mld. CAD.

Letecký průmysl – kanadská vláda přidělila 1 mld. CAD během 5 let na podporu strategických inovačních projektů v rámci Strategic Aerospace and Defence Initiative a 110 mil. CAD během 4 let na vytvoření Aerospace Technology Demonstration Program.

Lesnický průmysl – kanadská vláda vyčlenila 92 mil. CAD během 2 let na inovace v lesnictví a rozvoj trhu.     

Kanadská vláda začíná v rozpočtu na fiskální rok 2013-14 realizovat několik doporučení expertního panelu z listopadu 2011 na zvýšení efektivnosti systému vládní podpory výzkumu a technologických inovací. Panel expertů tehdy vedl Tom Jenkins, výkonný ředitel světoznámé technologické firmy OpenText z Waterloo. Existující systém podpory výzkumu a vývoje je podle závěrů panelu složitý a neefektivní. (Pozn. V Kanadě existuje nejméně 60 různých programů na podporu výzkumu a inovací, které jsou řízeny 17 různými ministerstvy a vládními agenturami). Kanadské firmy mají nízké povědomí o těchto programech.

Kanadská vláda si uvědomuje, že úroveň komerčních technologických inovací je nedostatečná ve srovnání s lídry jako jsou USA, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Německo, Francie, Finsko, Švédsko či Švýcarsko. Produktivita kanadských firem dlouhodobě zaostává za americkými firmami, což zemi způsobuje velké ekonomické ztráty. (Pozn. Produktivita kanadských firem dosahuje 72% produktivity firem v USA). Velké kanadské firmy jsou také mnohem menší než velké americké firmy a investují méně do výrobního zařízení a informačních technologií než firmy v USA. Kanadské firmy investují do R&D méně než firmy ve většině zemí OECD. Problémem Kanady je především neefektivní komercializace technologických inovací, což vede k vážným obavám o budoucí vývoj domácí ekonomiky.

.