Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Základní seznam vyhlášených mezinárodních smluv

 

Seznam vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal souhlas zákonodárný sbor a jimiž je Českárepublika vázána (v evidenci MZV)

Pozn.: Seznam obsahuje smlouvy, které jsou v evidenci MZV ČR. Základní přehled je průběžně aktualizován zde:http://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index.html

Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních, Ottawa , 03.11.1997

č. 129/2000 Sb. m. s., 76/2003 Sb. m. s.

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou

Praha , 24.05.2001

č. 1/2003 Sb. m. s.

 

Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Praha , 25.05.2001

č. 83/2002 Sb. m. s.

 

Dohoda v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku

Quebek , 19.02.2002

č. 124/2003 Sb. m. s.

 

Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

Ottawa , 23.11.2006

č. 74/2007 Sb. m. s., 84/2007 Sb. m. s., 19/2008 Sb. m. s., 7/2009 Sb. m. s., 83/2009 Sb. m. s., 4/2010 Sb. m. s., 38/2011 Sb. m. s., 97/2011 Sb. m. s., 31/2012 Sb. m. s.

 

Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic

Praha , 06.05.2009

č. 8/2012 Sb. m. s.

 

.