Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zpráva o R & D v Kanadě v roce 2012

 

Zprávu zveřejnila vládní rada The Science, Innovation and Technology Council (SITC), která byla založena v roce 2007 a nahradila celou řadu poradců a institucí v oblasti vědecké politiky.

SITC tvoří 18 členů z firemního, výzkumného, akademického a vládního sektoru. Jejím současným předsedou je Howard Alper, profesor chemie na University of Ottawa. SITC předkládá zprávu o stavu systému vědy, technologií a inovací v Kanadě jednou za 2 roky. Zpráva za rok 2012 uvádí, že Kanada se propadla ze 16. na 23. místo v celkových výdajích na výzkum a vývoj (R&D) v poměru k HDP mezi 41 sledovanými vyspělými ekonomikami. Pokles výdajů na R&D v posledních letech je připisován převážně privátnímu sektoru.

SITC ve zprávě identifikuje několik oblastí, v nichž Kanada zaostává a měla by tam soustředit zvýšené úsilí:

- počet udělených vědeckých a inženýrských doktorských titulů v přepočtu na 100 tis. lidí (15. místo mezi zeměmi OECD v roce 2010)
- podíl lidí zaměstnaných v oblasti vědy a technologií
- firemní investice do R&D(0,89% HDP v roce 2011, 25. místo ze 41 sledovaných zemí)
- výdaje vyššího školství na R&D (0,66% HDP v roce 2011, 9. místo ze 41 sledovaných zemí)
- přenos znalostí na trh(licenční činnost a vytváření tzv. spin-off firem na univerzitách)  
- firemní investice do informačních a komunikačních technologií (Kanada zaujímá střední postavení v rámci zemí OECD, firemní investice do ICT byla v letech 2000-2010 průměrně na úrovni 42% ve srovnání s USA)
- investice do rizikového kapitálu v poměru k velikosti HDP(15. místo z 27 sledovaných zemí)       

SITC bude v příštích zprávách o stavu systému vědy, technologií a inovací v Kanadě zkoumat pokrok ve výše uvedených oblastech. Soustředěné úsilí musí být směřováno především do zvýšení výdajů firem na R&D a jejich investic do ICT, neboť úzce souvisí s růstem produktivity. Vyšší produktivita zajistí Kanadě lepší globální konkurenceschopnost a bude hybnou silou ekonomického růstu. Firemní výdaje na R&D se v poslední dekádě téměř průběžně snižovaly a dosáhly úrovně nižší než 40% ve srovnání s 5 nejlepšími zeměmi. Kanadské firmy musí aktivněji provádět inovační činnost jako konkureční strategii a investovat do zařízení a technologií, které podstatně zvyšují produktivitu. Současná praxe bohužel ukazuje, že kanadské firmy investují menší část svých zisků do R&D.  

SITC doporučuje, aby vlády na všech úrovních podporovaly inovační činnost firem. Kanadská vláda by měla napravit nerovnováhu mezi přímou a nepřímou podporou firemních investic do R&D. Na rozdíl od většiny vyspělých zemí Kanada dosud výrazně upřednostňuje nepřímou podporu. U 10 nejvíce inovačních zemí (měřeno podílem výdajů na R&D k HDP) činily v roce 2010 výdaje vlády na přímou podporu firemních investic do R&D průměrně 70% celkových výdajů, zatímco v Kanadě jen 12%. Nedávné změny ve vládním programu na podporu průmyslových inovací (Industrial Research Assistance Program – IRAP) jdou podle SITC správným směrem, ale kanadská vláda musí zajistit větší přímou finanční podporu u firemních inovací. SITC doporučuje, aby kanadská vláda více využívala  veřejné zakázky ke stimulaci firemních inovací. Vládní program na podporu komercializace inovací založený v roce 2010 (Canadian Innovation Commercialization Program) představuje výborný začátek. Program by se měl dle SITC však nyní rozšířit na firmy všech velikostí napříč Kanadou.            

Nedostatek rizikového kapitálu v Kanadě zůstává klíčovou výzvou pro růst inovačních firem. Kanada zaostává za většinou vyspělých zemí v podílu rizikového kapitálu k velikosti HDP. Propastný rozdíl existuje především ve srovnání s USA. Kanadská vláda nedávno oznámila vyčlenění 400 mil. CAD na podporu investic rizikového kapitálu prostřednictvím Venture Capital Action Plan. SITC doporučuje, aby kanadská vláda zahájila nové iniciativy zahrnující revizi vládní politiky v oblasti další podpory rizikových investic.

Sektor vyššího vzdělání v Kanadě může dle SITC také hrát důležitou roli při podpoře firemních inovací. Jako žádoucí se jeví užší spolupráce s firemním sektorem při dlouhodobém výzkumu orientovaném na objevy a v aplikovaném výzkumu. Výdaje sektoru vyššího vzdělání na R&D v poslední dekádě kolísají v poměru k velikosti ekonomiky. Výzkum na univerzitách a vysokých školách generuje objevy, které jsou základem nových produktů a procesů a pomáhají řešit nejnaléhavější společenské problémy, ať už se jedná o zdraví stárnoucí populace či zlepšení životních podmínek Kanaďanů. Výzkum na univerzitách a vysokých školách má obrovský potenciál pro stimulaci firemních inovací. Spolupráce s univezitami v aplikovaném výzkumu je obzvlášť důležitá pro menší a střední firmy, které často nemají potřebné finanční zdroje na investice do inovačních projektů.        

SITC ve zprávě také zdůrazňuje potřebu zlepšit výkonnost v produkci absolventů doktorského studia ve vědeckých a inženýrských oborech. Nárůst počtu takových absolventů umožní Kanadě zvýšit kapacitu k provádění špičkového výzkumu a vyškolit příští generace talentů. Současná výkonnost Kanady je zhruba na úrovni 64% ve srovnání s 5 nejlepšími zeměmi. Kanada by měla podporovat větší zájem o vědecká a inženýrská studia mezi mladými lidmi a začít s tím již na základních školách.  

.