Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Setkání ministrů pro výzkum zemí V4

 

Dne 9. prosince 2013 se na pozvání současného maďarského předsednictví Visegrádské čtyřky (V4) uskutečnilo v Budapešti jednání ministrů zemí V4 zodpovědných za výzkum. Ministři na okraj jednání podepsali prohlášení k budoucí posílené spolupráci v Evropském výzkumném prostoru.

Hlavními tématy jednání ministrů zemí Visegradské čtyřky tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska byla otázka zajištění větší účasti zemí V4 v příštím rámcovém programu pro výzkum a inovace v tzv. Horizontu 2020, problematika S3 strategií („smart specialization strategy“) a spolupráce zemí V4 s USA.

Budapešťské jednání vedl státní tajemník pro národní ekonomiku Maďarska Zoltán Cséfalvay, dále se jej zúčastnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR prof. Dalibor Štys, polská ministryně pro vysoké školství a výzkum, paní Lena Kolarska-Bobinska a slovenský ministr vzdělávání, vědy, výzkumu a sportu, pan Dušan Čaplovič.

Ministři se věnovali tématům jako zajištění větší úspěšnosti zemí V4 v příštím rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizontu 2020, otázce synergií Horizontu 2020 se strukturálními fondy, využití a udržitelnost velkých výzkumných infrastruktur vybudovaných z prostředků současných operačních programů, etc. Zmíněny byly některé nové nástroje v rámci Horizontu 2020 zaměřené na zajištění širší účasti méně aktivních členských států rámcového programu a otázka zapojení průmyslu včetně malých a středních podniků. Ministr Štys uvedl, že Česká republika má se zapojením průmyslu do rámcového programu dobré zkušenosti a navrhl možnost uspořádání semináře k této problematice v ČR. Ministři se shodli na tom, že společným problémem zemí V4 je velká koncentrace výzkumných aktivit v hlavních městech, kde je však omezená možnost čerpání prostředků ze strukturálních fondů.

V otázce S3 strategií panovala shoda na potřebě vyjasnění cílů a implementace S3 strategií a potřeba vzájemné informovanosti a předávání zkušeností mezi zeměmi V4. Polská ministryně Kolarska-Bobinska navrhla možnost uspořádání semináře k S3 strategiím v Polsku.

Ministři zemí V4 zdůraznili zájem na spolupráci a posílení společných aktivit s USA na poli výzkumu. Jedním z možných řešení je identifikace společných prioritních témat spolupráce zemí V4 a Spojených států, případně vytvoření společné styčné kanceláře, která by poskytovala informační servis všem zemím V4.

Na závěr podepsali ministři společnou deklaraci o posílení spolupráce zemí V4 v Evropském výzkumném prostoru.

.