Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Návštěva ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera v Minnesotě

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger navštívil ve dnech 28.-30. března stát Minnesota. Nejprve jednal v Rochesteru o existující spolupráci mezi místní Mayo Clinic a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny v Brně. Následně v Minneapolisu diskutoval s představiteli University of Minnesota o systému vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a také o výzkumných projektech, na kterých univerzita spolupracuje s českými partnery.

Hlavním společným česko-americkým projektem mezi Mayo Clinic a FN USA v Brně je Mezinárodní centrum klinického výzkumu (International Clinical Research Center – ICRC). Jde o instituci poskytující lékařskou péči a zároveň o vědecko-výzkumné centrum. Dokončení první etapy stavby pavilonu centra je plánováno na podzim letošního roku, společné výzkumné projekty však již byly zahájeny. Spolupráce je zaměřena na obory kardiologie a neurologie. Projekt ICRC je finančně podporován jak vládou ČR, tak i prostředky ze strukturálních fondů EU, konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Hlavním účelem návštěvy ministra Hegera v Rochesteru bylo seznámit se osobně s výzkumnými projekty, které již na ose Mayo Clinic - FN USA v Brně probíhají. Představitelé Mayo Clinic během jednání s panem ministrem vysoce ocenili spolupráci s českými experty a projevili zájem do budoucna spolupráci ještě rozšířit a prohloubit. Pod vedením ředitele ICRC Tomáše Káry a profesora Mayo Clinic Virenda Somerse představili postupně američtí a čeští vědci panu ministrovi a jeho delegaci jednotlivé společné projekty, na kterých v současné době pracují. V posledních letech zamířila do Rochesteru řada českých vědců na krátkodobé (1-3 měsíce) i dlouhodobé (1-3 roky) pracovní stáže. Pan ministr si také prohlédl simulační centrum, ve kterém jsou pracovníci školeni např. jak řešit nepředvídatelné situace na operačním sále nebo jak správně komunikovat s pacienty. Program v Rochesteru byl zakončen recepcí na počest návštěvy pana ministra ve Foundation House, historické budově, která patřila rodině zakladatelů nemocnice.

Dne 30. března jednal ministr Heger s delegací na University of Minnesota, sešel se zde mj. s děkanem lékařské fakulty Aaronem Friedmanem a s děkanem fakulty veřejného zdraví Johnem Finneganem. University of Minnesota má propracovaný systém vzdělávání v oblasti prevence nemocí, podpory zdravého životního stylu a dalších souvisejících oborů. Právě díky pokroku v těchto oblastech se podařilo v posledních desetiletích prodloužit průměrnou délku života. Důraz na správně nastavenou politiku prevence, vzdělávání a podpory zdravého životního stylu pak zároveň pomáhá snižovat náklady na zdravotní péči, které jsou v přepočtu na obyvatele v USA stále nejvyšší na světě. Následně se pan ministr seznámil s probíhající česko-americkou spoluprací v oblasti výzkumu kmenových buněk a navštívil také centrum výzkumu magnetické rezonance.

V průběhu návštěvy Rochesteru poskytl ministr Heger rozhovor deníku Post-Bulletin (www.postbulletin.com/news/stories/display.php?id=1491553) a místním televizním stanicím.

.