Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Cena Gratias agit - úvodní informace

 

Cena ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí byla zřízena v roce 1997 jako ocenění předních osobností a organizací za příkladné aktivity v nevládní sféře.

Cenou Gratias agit, udělovanou ministrem zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, mohou být oceněny osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Návrh na udělení ceny může podat kdokoli buď přímo odboru veřejné diplomacie (dále jen OVD), nebo prostřednictvím kteréhokoliv zastupitelského úřadu ČR. Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat:

a) je-li na udělení ceny navrhována osoba:
- jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost a adresu trvalého bydliště navrhované fyzické osoby,
- stručný životopis navrhované fyzické osoby,
- zdůvodnění návrhu,

b) je-li na udělení ceny navrhována organizace:
- základní údaje podle jejího statutu,
- stručnou charakteristiku organizace,
- historii její existence a přehled činnosti,
- zdůvodnění návrhu.

Návrhy jsou podávány do 31. prosince každého roku. K podaným návrhům vypracuje do konce ledna stanovisko příslušný zastupitelský úřad České republiky. Návrhy soustřeďuje a správnost údajů ověřuje OVD. Ministr zahraničních věcí rozhodne o kandidátech, kterým vyznamenání udělí.

Kandidatury nevybraných kandidátů se nepřesouvají na další rok. Lze je však navrhnout znovu.

.