Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výsledky dotačního řízení na rok 2012

 

(Archivní článek, platnost skončena 22.09.2013.)

Projekty předložené nestátními neziskovými organizacemi (NNO) ve třech dotačních programech

 1. Podpora projektů tuzemských NNO zaměřených na spolupráci se zahraničím,
 2. Asistenční pomoc NNO českým krajanským komunitám v zahraničí,
 3. Podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí.

S přihlédnutím ke stanoviskům v rámci vnitřního připomínkového řízení a v souladu se zájmy MZV ČR hodnotící komise na svém zasedání dne 28. 11. 2011 vybrala a schválila níže uvedené projekty, které získají podporu ze státního rozpočtu ČR pro rok 2012. Výše dotace bude určena v závislosti na objemu finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu.

 1. Centrum humanitární pomoci, o.s. – Výuka českého jazyka v českých komunitách na Ukrajině a v Moldavsku v roce 2012
 2. Collegium Bohemicum, o.p.s. – Tvorba stálé expozice německy mluvících obyvatel českých zemí
 3. Česká škola bez hranic, o.s. – Česká škola bez hranic na území USA a Kanady
 4. Člověk v tísni, o.p.s. – Asistenční pomoc krajanské komunitě v rumunském Banátu
 5. Dny české státnosti, o.p.s. – Vzkazy domů
 6. Eruditio Publica, o.p.s. – Muzeum jako jedinečný nástroj pro rozvoj vzdělanosti a soudržnosti komunity 
 7. Gymnázium Františka Martina Pelcla – Podpora české krajanské komunity v Rivnenské oblasti na Ukrajině
 8. Chaco Checo, o.s. – Dílna českého lidového tance
 9. Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, o.s. – Bulletin Zprávy z Kruhu
 10. Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, o.s. – Konference Krajané a generační problém 2012
 11. Sedm paprsků, o.s. – Společná řeč, letní dětský tábor
 12. Sedm paprsků, o.s. – 6. mezinárodní krajanský festival
 13. Společnost pro vědu a umění, o.s. – Vědecká a umělecká spolupráce s krajany a seznámení s exilovými tématy
 14. Společnost přátel Lužice, o.s. – Kulturní most mezi Čechy a Lužickými Srby
 15. Šumná a bezbranná, o.s. – Šumné stopy – Izrael a Bulharsko
.