Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kulturní spolupráce

 

Oblast kultury je významným nástrojem zahraniční politiky a tvoří významnou součást prezentace České republiky v zahraničí, působí na vytváření a posilování jejího pozitivního obrazu. Cílem, na který je zaměřena činnost v dané oblasti, je prezentace České republiky nejen jako vlastníka významného kulturního dědictví, ale také jako tvůrce nových hodnot.

V kulturní oblasti odbor veřejné diplomacie operativně spolupracuje s většinou zastupitelských úřadů (ZÚ) v rámci příprav jednotlivých kulturních akcí. Každoročně pro ZÚ připravuje nabídkový plán kulturních akcí, který obsahuje putovní výstavy a filmové cykly. U akcí z nabídkového plánu zajišťuje přípravu, scénář, výrobu a dopravu na příslušné ZÚ, které o ně projeví zájem. Dále spolupracuje se ZÚ i při organizaci dalších kulturních akcí, které organizují buď samy nebo ve spolupráci s místním pořadatelem. Pro ZÚ zabezpečuje také objednávání a transport českých filmů pro jejich prezentaci v rámci filmových festivalů a jiných akcí v zahraničí. Uplatňovány jsou především nízkorozpočtové kulturní projekty, důraz je kladen na přitažlivost a aktuálnost témat a jejich cílené uplatňování v jednotlivých teritoriích. Stále se zvyšuje počet ZÚ s pozitivním přístupem ke kulturní prezentaci České republiky v zahraničí, a to i v zemích, kde je možnost politického či ekonomického působení dosud relativně malá.

Odbor dále zpracovává agendu tzv. kulturních dohod, tj. bilaterálních dohod o kulturní, školské a vědecké spolupráci, které ČR uzavírá s ostatními státy. V poslední době organizuje i řadu kulturních akcí ve výstavních a koncertních prostorách Toskánského paláce na Hradčanském náměstí.

Prezentaci České republiky v oblasti kultury  zajišťuje také síť zahraničních Českých center. Posláním Českých center je především rozvoj kulturního dialogu se zahraniční veřejností a podpora prezentace země ve všech oblastech kultury, vědy a školství, obchodu a cestovního ruchu. Česká centra působí prostřednictvím 24 poboček v hlavních světových metropolích  ve 21 zemích na 3 kontinentech. Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. Česká centra například v rámci předsednického půlroku uskutečnila přes 1500 akcí, které zhlédlo přes jeden milion návštěvníků. Více informací o činnosti na www.czechcentres.cz

.