Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Etický kodex zaměstnanců veřejné správy

 

Aplikace kodexu na MZV

MZV nemá k dnešnímu datu Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě nikterak konkretizován pro vlastní potřeby; Kodex není v konkrétní podobě promítnut do vnitřních předpisů MZV. V návrhu nového Kariérního řádu pro diplomatické pracovníky, který je v tuto dobu v připomínkovém řízení, je obsažena odvolávka na Kodex v souvislosti s přijímáním nových pracovníků a plněním pracovních povinností.

Vstupní a následné vzdělávání zaměstnanců provádí Diplomatická akademie (vnitřní útvar MZV); v programu tohoto vzdělávání je Kodex zahrnut. Kodex úřadu neexistuje.

Na rizikové oblasti, související (nejen) s etikou zaměstnanců ve veřejné správě, je zaměřen Interní protikorupční program MZV, který je v dvouletých intervalech aktualizován a jeho platná verze je zveřejněna na webové stránce MZV. Gestorem tohoto dokumentu je Generální inspekce ministerstva.

Na rizikové faktory, mezi kterými je konkrétně i nedodržení etického kodexu, upozorňuje také materiál útvaru Interního auditu, který je podkladem pro celoroční činnost útvaru.

Případná etická selhání jsou postihována podle své závažnosti a v souladu s Pracovním řádem MZV.

Jak vyplývá z výše uvedeného textu, nejvhodnějšími kontakty pro danou problematiku jsou útvary Generální inspekce a Interní audit. Konkrétní osoby je třeba vždy domluvit se sekretariátem útvaru.

.