Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Etický kodex zaměstnanců veřejné správy

 

Aplikace kodexu na MZV

MZV nemá k dnešnímu datu Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě nikterak konkretizován pro vlastní potřeby; Kodex není v konkrétní podobě promítnut do vnitřních předpisů MZV. V návrhu nového Kariérního řádu pro diplomatické pracovníky, který je v tuto dobu v připomínkovém řízení, je obsažena odvolávka na Kodex v souvislosti s přijímáním nových pracovníků a plněním pracovních povinností.

Vstupní a následné vzdělávání zaměstnanců provádí Diplomatická akademie (vnitřní útvar MZV); v programu tohoto vzdělávání je Kodex zahrnut. Kodex úřadu neexistuje.

Na rizikové oblasti, související (nejen) s etikou zaměstnanců ve veřejné správě, je zaměřen Interní protikorupční program MZV, který je v dvouletých intervalech aktualizován a jeho platná verze je zveřejněna na webové stránce MZV. Gestorem tohoto dokumentu je Generální inspekce ministerstva.

Na rizikové faktory, mezi kterými je konkrétně i nedodržení etického kodexu, upozorňuje také materiál útvaru Interního auditu, který je podkladem pro celoroční činnost útvaru.

Případná etická selhání jsou postihována podle své závažnosti a v souladu s Pracovním řádem MZV.

Jak vyplývá z výše uvedeného textu, nejvhodnějšími kontakty pro danou problematiku jsou útvary Generální inspekce a Interní audit. Konkrétní osoby je třeba vždy domluvit se sekretariátem útvaru.

.