Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Fakturace za realizaci zdvojené podlahy serverovny

 

Částky a data úhrad.

Odbor správy majetku Ministerstva zahraničních věcí má v evidenci 4 uskutečněné platby firmě PS - Sprint Zlín a.s., která je hlavním  zhotovitelem stavební části investiční akce č. 364 – Rozšíření serverovny v Černínském paláci. V profesi konstrukce doplňkové kovové stavební, kam byly dodávka a montáže zdvojené podlahy projektantem zařazeny v rozpočtu stavby (viz oddíl 767), byly třemi platbami uhrazeny veškeré práce a dodávky v celkové výši 306.522,38 Kč. Veškeré položky týkající se zdvojené podlahy byly  na základě zhotovitelem vystavených faktur, které v příloze obsahovaly i soupisy provedených prací, uhrazeny v termínech 28. 12. 2010, 15. 3. 2011  a 23. 6. 2011.

Zhotovitel si v nabídce, zpracované dle původního projektu, ocenil práci i materiál na realizaci  zdvojené podlahy celkovou částkou  98.780,40 Kč. Tato částka je uvedena v uzavřené Smlouvě o dílo.

Odbor správy majetku, dle informací od zhotovitele, předpokládá, že úhrada dlužné částky, uváděné jednatelem společnosti S-Montáže  s.r.o., bude ze strany PS – Sprint Zlín a.s. provedena v nejbližším termínu.

.