Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

 

V souladu s §5 odst.3 zákona 106/1999 Sb. zveřejňujeme poskytnuté informace. Zvolte výběrem písmen abecedy téma.

*  | A - B  | C - D  | E - F  | G - I  | J - L  | M - N  | O - P  | Q - S  | T - U  | V - Z

Obchodní styky s Íránem

International Rail Catering Group je nevládní mezinárodní organizace, která má své sídlo v České republice a která sdružuje největší caterery na železnici v rámci Evropy (Německo, UK, Finsko,… více ►

Obsazení funkce zástupce předsedy Mezinárodní investiční banky

Očkování při cestě do Turecka

Odměny poradců ministra zahraničních věcí

Odškodnění za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi

Oficiální jednání MZV se zástupcem Svatého stolce v období 1. 1. 2013 - 1. 10. 2014

Operace NATO "Unified Protector"

Oprávněná osoba pro konzulární procedury

Kdo provádí pohovor a vyhodnocuje předložené doklady žadatelem o vízum na českém konzulátě, jak se postupuje, přítomnost tlumočníka. více ►

Organizační schéma MZV před a po českém předsednictví EU

Organizační struktura a obsazení řídících funkcí na MZV

od 1.1.1990 do 13.11.2012 více ►

Organizační struktura a obsazení řídících funkcí na MZV

za roky 2000 až 2013 více ►

Otevřené volné pozice na ministerstvu

k 27.1.2013 více ►

Otevření zastupitelského úřadu v ČR

Ověřování listin na MZV

Periodika, vydávaná MZV a Ústavem mezinárodních vztahů

Plánované investice

Předpokládaná hodnota rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR v Londýně je 80 mil. Kč, rekonstrukce Trauttmannsdorfského paláce je investičním záměrem odhadována na 350 mil. Kč. Jedná se o ceny… více ►

Plánované investicní projekty a investice MZV ČR

Platební a obchodní styk se Súdánem

V případě obchodního styku se Súdánem je ČR vázána omezeními EU i omezeními ostatních mezinárodních organizací (OSN), týkajícími se obchodu vojenským materiálem a obchodu se zbožím duálního… více ►

Platnost cestovního dokladu při cestách českých občanů do USA

Platnost cestovního pasu po změně příjmení uzavřením sňatku

Platy a odměny náměstků a poradců ministra

za rok 2011 více ►

Platy a odměny náměstků a poradců ministra a vyplacené odměny za 4. čtvrtletí

za rok 2012 více ►

Platy a odměny vedoucích pracovníků MZV

v období 2009-2011 více ►

Platy a odměny vedoucích pracovníků MZV za rok 2013

Informace týkající se platů a odměn vedoucí pracovníků MZV ČR v roce 2013 naleznete v příloze. více ►

Počet přijatých zaměstnanců na MZV za rok 2007

Počet zaměstnanců MZV, počet zastupitelských úřadů

k 1.12.2012 více ►

Počet žádostí o víza a povolení k pobytu na zastupitelských úřadech ČR na Ukrajině v roce 2008

Počty udělených víz, odvolání proti neudělení za rok 2012

Vysílání styčných úředníku pro přistěhovalectví, vízový informační systém více ►

Počty udělených víz, víz s biometrickými identifikátory, odvolání

za období 1.1.2012 – 30.11.2012 více ►

Podání opravného prostředku proti rozhodnutí genenerálního ředitelství EK

Předmětný dotaz není žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dotaz se týká obsahu právních norem, případně vnitřních norem Evropské… více ►

Podmínky pobytů cizinců na území ČR

Podmínky získání tzv. visa on arrival při cestě do Vietnamu

Podnikatelské semináře pana ministra

Zprávy z podnikatelských misí p. ministra - Jižní Súdán, Rwanda, Uganda a Ghana 13. - 18. října 2013: více ►

Podpis dohody ACTA

Podvodné nabídky z Ghany

Pohovory k dlouhodobým vízům v Kyjevě a aplikace Visapoint

Poradci ministra zahraničních věcí

Na MZV ČR působí od 11. 7. 2013 poradce ministra pro pracovně-právní záležitosti Bohuslav Kahle, od 6. 8. 2013 poradce pro vládní záležitosti Lukáš Kaucký, od 11. 7. 2013 poradce pro… více ►

Poskytnutí znaleckých posudků vypracovaných v souvislosti s prodejem Lobkovického paláce

Poskytování informací na MZV ČR

a zaslání vnitřní směrnice MPO k vyřizování dotazů podle zákona 106/1999 Sb. více ►

Postup při pohovoru s žadatelem o dlouhodobé vízum

Poštovní a telekomunikační výdaje MZV ČR

v letech 2007 a 2008 více ►

Potvrzení o době pobytu v ČSSR a v ČR

Použití původního cestovního pasu po změně příjmení uzavřením sňatku

Povinnost registrace v systému FDA

Pozbytí území Podkarpatské Rusi

Pozice ČR k vojenskému zásahu v Libyi

Pozice ČR při hlasování o udělení statusu nečlenský pozorovatelský stát RB OSN Palestině

Pozice ČR při hlasování o rezoluci OSN A/C.3/66

Pozice ČR při hlasování RB OSN o Palestině

Pozice ČR v rámci Visegrádské skupiny

ke zprávě předsedy Evropské komise z června 2012 „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“. více ►

Pozvání do ČR pro občana Srbska

a další náležitosti více ►

Pracovní dovolená v Austrálii

Pracovní poměr pana Jakuba J. na MZV

Pracovní víza do Peru

Pracovní vízum do Austrálie

Podmínky získání více ►

Pracovní vízum do Velké Británie

Pracovníci na odboru AFR a souhrn jejich platového ohodnocení

Právní informační systém na MZV

Právní system, využívaný na MZV

smlouvy, faktury, objednávky, výběrová řízení od roku 1992 více ►

Prodej nemovitosti MZV v Bukurešti

Prodej nemovitosti MZV v zahraničí

stav výběrového řízení, využití realitní kanceláře, znalecký posudek, odpovědný útvar MZV více ►

Prodloužení pobytu občana Bolívie v ČR

Program pracovní dovolené na Novém Zélandu

Program pracovní dovolené na Novém Zélandu

Vstup dohody v platnost více ►

Prohlášení ministrů zahraničí České republiky a Číny - duben 2014

Projekt “Bělorusko: aktivovat neaktivní prostřednictvím sociálních sítí“

Projekt e-tržiště

Projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů

Prověření společnosti JSC "Belshina", Bělorusko

Provinční rekonstrukční tým ČR Logar

Provoz callcentra na zastupitelském úřadě ve Lvově

počty registrovaných žádostí o víza. více ►

Prozatimní dohoda o omezení íránského jaderného programu a společný akční plán

Odkazy na příslušnou dohodu a plán jsou: více ►

Průběh schválení smluv k církevním restitucím

Předkladatelské a tlumočnické služby

Přehled advokátních kanceláří, se kterými MZV neuzavřelo smluvní vztah

MZV ČR v letech 2011, 2012 a 2013 s žádnou z níže uvedených advokátních kanceláří neuzavřelo jakýkoliv smluvní vztah: více ►

Přehled funkčních plnění poskytnutých organizaci Transparency International - ČR

Přehled nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek

V období od 1. 7. 2012 do 9. 7. 2013 zadavatel Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí* zahájil 23** výběrových či zadávacích řízení na podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, u… více ►

Přehled smluv uzavřených MZV ČR od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013

Překlady termínů z anglického do českého jazyka

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) nedisponuje databází či jinými informačními zdroji, jež by sloužily k překladatelským účelům. Ostatně překlady dokumentů EU jsou zajišťovány výhradně… více ►

Převážení turistického nože v zavazadle do Anglie

Převoz nebezpečného odpadu z Ukrajiny do České republiky

Přijatá a vydaná víza za roky 2011, 2012 a 2013

Přijatí a propuštění zaměstnanci MZV v období 29. 1. - 31. 7. 2014

Případné porušení rozpočtové kázně v roce 2012

.