Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

 

V souladu s §5 odst.3 zákona 106/1999 Sb. zveřejňujeme poskytnuté informace. Zvolte výběrem písmen abecedy téma.

*  | A - B  | C - D  | E - F  | G - I  | J - L  | M - N  | O - P  | Q - S  | T - U  | V - Z

Valné shromáždění OSN o Ukrajině

Seznam jednotlivých zemí hlasujících na jednání Valného shromáždění OSN o Ukrajině v příloze. více ►

Veřejná sbírka, jejíž výtěžek bude použit pro projekty v zahraničí

Útvar MZV, který má problematiku na starost. více ►

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky zadané jmenovaným firmám

STEM, STEM/MARK, SANEP, CVVM, SC&C; více ►

Věznění občané ČR v Zambii

Jednání MZV ve věci více ►

Viník chemického útoku v Damašku

Určit viníka chemického útoku v Damašku dne 21.8.2013 se 100% spolehlivostí je prakticky nemožné. Naši partneři z některých spojeneckých států poskytli České republice údaje o některých dílčích… více ►

VISAPOINT - podrobné provozní informace o aplikaci

VISAPOINT - informace o podání žádosti

VISAPOINT - náklady na vytvoření a provoz systému

Víza nad 90 dnů za účelem zaměstnání a povolení k dlouhodobému pobytu

Počty víz a povolení k pobytu za roky 2008 - 2011 více ►

Víza typu A za roky 2009 a 2010

Počty podaných žádostí, udělených a neudělených víz více ►

Víza vydaná i neudělená ruským občanům na velvyslanectví ČR v Tbilisi

za období 2002-2011 více ►

Vízová agenda - statistiky zastupitelských úřadů ČR

Vízová povinnost při cestě do Spojených arabských emirátů

Vízová povinnosti pro občany Indie a Pakistánu

postup pro žádost více ►

Vízová povinnosti při cestování do Kanady

Vízová povinnost pro občany ČR, znovuzavedená Kanadou dne 14.7.2009, je jediným, ale zato podstatným problémem česko-kanadských vztahů a snaha o její odstranění je hlavní prioritou MZV ČR v této… více ►

Vízová reciprocita s Kanadou

Vízové statistiky za roky 2009 a 2010

Počty podaných žádostí, udělených a neudělených víz více ►

Vízové žádosti a udělená víza na Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru

Počty žádostí a typy víz za období 2001 - 2010 více ►

Vízové žádosti na vybraných zastupitelských úřadech ČR

Počty žádostí o víza k pobytu do 90 dnů za rok 2008 více ►

Vízové žádosti, podané na vybraných zastupitelských úřadech

za období říjen 2010 až září 2011 více ►

Vízový proces při řízení o schengenských vízech

K žádosti o informace týkající se vízového procesu při řízení o schengenských vízech sdělujeme následující: více ►

Vízum na cestu do USA

Vízum pro kanadské dobrovolníky při cestě do ČR

Vízum pro služební cestu do Indie

rozsah platnosti víza více ►

Vízum za účelem sloučení rodiny

Vozidla diplomatického sboru

Pravidla používání více ►

Vozidla diplomatického sboru

Právní úprava při přestupcích více ►

Vozový park MZV

Výběrová dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce

Výsledky za období 2007,2009 a 2010 více ►

Výběrová řízení na manažerské systémy včetně plánovaných řízení

nástroje Business Intelligence, manažerský informační systém, datový sklad, reportingové a analytické systémy, tvorba portálů, systémů a nástrojů datové integrace a vizualizace dat více ►

Výběrové řízení na poskytovatele taxislužby

Účast společnosti HALOTAXI více ►

Výdaje na reklamu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR uzavírá smlouvy a provádí úhradu faktur za služby v oblasti marketingu, PR a reklamy pouze u akcí, které MZV ČR vykonává v rámci své působnosti dle kompetenčního… více ►

Výpis z bankovního účtu k žádosti o vystavení formuláře pozvání.

Vyplacení náhrady škody za období 2000 - 2013

Vyplněný dotazník ohledně IS na MZV a seznam zakázek v JŘBU

Vysílání národních expertů k Evropské komisi

Vystavení nových dokladů na Maltě

Výše pronájmu nemovitého majetku, spec. pozemků v procentech

Procento z ceny pozemku představující nájemné dosahuje za posledních 7 let výše 88,55 %. více ►

Vývoj česko-syrských obchodních vztahů

Vývoz doutníků z Kuby

Vývoz hasičských aut do Bangladéše

Výzkum využívání informačních systémů ve státní správě a samosprávě

Vztah ČR a EU ke Kubě

Vztah ČR k zámořským teritoriím Francie, USA, Velké Británie, Dánska a Nizozemska

Zahraniční cesty prezidenta, premiéra, ministra zahraničních věcí, poslanců a senátorů

Přehled cest, finanční náklady, počty členů delegací, výsledky více ►

Zástupce ČR ve Výboru Rady pro regionální spolupráci (RCC Board)

Zástupcem České republiky ve Výboru Rady pro regionální spolupráci (RCC Board) je PhDr. Ivan Jestřáb, ředitel Odboru států jižní a jihovýchodní Evropy MZV ČR. Účastí na zasedání bývá zpravidla… více ►

Zástupci MZV ve správních, řídících a dozorčích orgánech

Zastupitelský úřad v Pchjongjangu

Zastupování v zadávacím řízení veřejných zakázek

Smlouvy o zastupování za období 1.1.2010 až 20.6.2011 více ►

Zdravotní pojišťovny, poskytující pojištění cizincům

v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb. více ►

Zelená karta do USA

Znalecké posudky vypracované v souvislosti s prodejem Lobkovického paláce

Znalecký posudek v souvislosti s nákupem pozemku pro ZÚ ČR v Berlíně

Znalecký posudek v souvislosti s prodejem zámku Štiřín

Zprostředkovatelé víz ve Vietnamu

Zpřístupnění dokumentů v archivu

ohledně působení Slovenské republiky v mezinárodních organizacích po roce 1918 a po roce 1993 více ►

Zveřejňování výročních zpráv a dotazů podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o dlouhodobý nebo trvalý pobyt bez registrace ve Visapoint

.