Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Informační technologie na MZV ČR

 
 1. Jaký mailserver používá Váš povinný subjekt k ukládání a k organizaci emailové komunikace?
  Odpověď: IBM Lotus Domino
 2. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany mailserveru? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
  Odpověď: Produkt Symantec Mail Security for Domino 8.0. Platnost licencí: 36 měsíců. Počet: 2400 licencí per user (800 pro platformu AIX, 1600 pro platformu Windows). Cena 1 licence pro uvedené období: 338,- Kč bez DPH pro platformu AIX a 186,- Kč bez DPH pro platformu Windows. Licence je platná do 30. 9. 2014. Obnova licencí na další období bude předmětem veřejné zakázky.
 3. Jaký počet emailových schránek povinný subjekt užívá?
  Odpověď: cca 2700
 4. Jaký počet koncových stanic povinný subjekt užívá? Jaký produkt používá povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany jednotlivých koncových stanic? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
  Odpověď: Cca 4200 koncových stanic včetně notebooků a serverů. Produkt Symantec Protection Suite Enterprise Edition 4.0.Platnost licencí: 36 měsíců. Počet 4200 licencí. Cena 1 licence na uvedené období: 888,- Kč bez DPH. Licence je platná do 30. 9. 2014. Obnova licencí na další období bude předmětem veřejné zakázky.
 5. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany serverů? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
  Odpověď: Viz odpověď k bodu 4.
 6. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění správy a ochrany dat v smartphonech Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
  Odpověď: BlackBerry Enterprise server. Nepoužíváme aplikace pro ochranu dat třetí strany.
 7. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění ochrany/šifrování dat v noteboocích Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
  Odpověď: Antivirová ochrana: viz. odpověď k bodu 4. Další produkty k ochraně dat v noteboocích nepoužíváme.
 8. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění archivace emailů? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
  Odpověď: Archivace emailů je řešena v rámci služeb Lotus Domino serverů, není za tímto účelem instalován zvláštní produkt, nemáme tedy další náklady na licencování.
 9. Pokud Váš povinný subjekt nespravuje informační technologie pouze vlastními silami, a využívá outsourcingu, jaké činnosti v oblasti správy informačních technologií jsou zajištěny formou outsourcingu, dále uveďte poskytovatele služby a náklady na zajištění služby u jednotlivých poskytovatelů zvlášť.
  Odpověď: Vzhledem k rozsáhlosti agendy IT na MZV ČR prosíme o upřesnění žádosti v tomto bodě.
 10. Využívá Váš povinný subjekt řešení dvoufaktorové autentizace pro přístup k aplikacím? Pokud ano, uveďte jaké řešení dvoufaktorové autentizace je povinným subjektem užíváno, dále uveďte, na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období.
  Odpověď: Dvoufaktorové autentizace používá MZV v části informačního systému (IS) certifikovaného pro zpracování utajovaných skutečností do stupně „Vyhrazené“.
  V ostatních částech IS dvoufaktorové autentizace nepoužíváme.
  Dokumentace související s provozem IS, ve které jsou uvedeny  požadované informace, je vedena v režimu „Vyhrazené“. Požadované informace nelze tedy poskytnout dle zákona č. 106/1999 Sb., i v případě, že by žadatel  byl prověřen na příslušný stupeň utajení, neboť utajovanou informaci lze poskytnout výhradně tomu, kdo ji nezbytně potřebuje k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, a je příslušně poučen pro tuto informaci. (§6 odst. (1) zákona 412/2005 Sb.)
 11. Provádí Váš povinný subjekt periodické testy zranitelností perimetru? Pokud ano uveďte, kdy byl proveden poslední externí test zranitelností perimetru povinného subjektu, kdo tento test provedl, v jakém rozsahu (počet IP adres/aplikací) a jaké byla celkové náklady takového testu?
  Odpověď: Neprovádíme periodické testy zranitelnosti perimetru s využitím externích subjektů.
.