Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Náklady na provoz budovy v Košicích

 

a jména pracovníků útvaru správy majetku a vedoucího útvaru

Náklady na provoz budovy za březen 2011 byly ve  výši 6 649,86 Kč, za duben 2011 ve výši 1 072,29 Kč a za květen 2011 ve výši 4 397,22 Kč.

Žádost o sdělení jmen pracovníků nespadá do působnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), protože požadovanou informaci nelze zařadit pod pojem informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona, které je MZV povinno v souladu s § 2 zákona poskytnout. Informace o jménech osob na MZV včetně vedoucího odboru správy majetku, pod tuto definici (§ 3 odst. 3 zákona) nespadají, a to z důvodu, že jména zpracovatelů netvoří „obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“. Zároveň v souladu s § 8a zákona se osobní údaje poskytují pouze v souladu se zvláštními právními předpisy, kterým je také zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

.