Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Statistické údaje související s žádostmi dle zákona č. 82/1998 Sb.

 
  1. Žádosti o odškodnění jsou zpracovávány v souladu se spisovým řádem  MZV ČR se standardní skartační lhůtou pěti let, nejstarší spisy v evidenci jsou k událostem z roku 2008. Rozdělení těchto žádostí podle jednotlivých kalendářních roků je ve většině případů nemožné, zejména tehdy, kdy byly předmětem soudního přezkumu. Proto jsou informace poskytnuty souhrnně za období pěti let.
  2. Za období 2008 – 2013 eviduje MZV dvanáct případů podání podle zmíněného zákona.
  3. Nárok na úhradu škody byl přiznán ve třech případech, částečně přiznán ve dvou případech.
  4. V šesti případech nebyly žádosti uznány, jedna žádost je v řízení.
  5. Ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. neumožňuje poskytnutí požadovaných dokumentů. Spisy k žádostem individuálních žadatelů, resp. jejich právních zástupců, nemohou být poskytnuty, i pokud by nebyly skartovány. Nejedná se o informaci z hlediska zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Z povahy věci správní spisy obsahují vždy osobní údaje účastníků řízení (žadatelů). Jedná se navíc převážně o žádosti podané v souvislosti s řízeními vedenými před zastupitelskými úřady ČR podle zvláštních zákonů (např. vízový kodex,   zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů). Poskytnutím požadované spisové dokumentace  by se MZV mohlo dopustit nesprávného úředního postupu, kterým by mohlo způsobit dotčeným osobám škodu, zejména nehmotnou újmu, resp. by se MZV mohlo takovým jednáním dopustit porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  6. viz bod 5
  7. V evidovaných případech byla celkem požadována náhrada škody ve výši 2 382 812,86 Kč a 7 213,86 USD.
  8. V evidovaných případech byla celkem vyplacena náhrada škody ve výši 89 400,- Kč. 
  9. Pokud bylo MZV ČR v těchto řízeních dle zmiňovaného zákona zastupováno, pak se jednalo o  Advokátní kancelář Vyroubal - Krajhanzl – Školout, s níž byla uzavřena „Smlouva o poskytování právních služeb“ podle zákona č. 85/1996 Sb. , o advokacii.
.