Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Statistika prokázaných účelových sňatků a prokázání účelovosti

 

Účelově uzavřené manželství coby důvod pro zamítnutí žádosti o vízum byl do zákona o pobytu cizinců zakotven novelou zákona, která nabyla účinnosti dne 1.1.2011. V tuto chvíli můžeme poskytnout statistické údaje za rok 2011, 2012 a 2013.

  1. statistiky týkající se prokázaných účelových sňatků:
    • Za rok 2011 zastupitelské úřady přijaly 1558 žádostí o krátkodobé vízum z titulu rodinného příslušníka EU/ČR. V 75 případech bylo vízum zamítnuto z důvodu uvedeného v § 20 odst. 5 písm. e) zákona o pobytu cizinců, tj. žadatel se dopustil obcházení zákona tím, že účelově uzavřel manželství.
    • Za rok 2012 zastupitelské úřady přijaly 1657 žádostí o krátkodobé vízum z titulu rodinného příslušníka EU/ČR. Ve 153 případech bylo vízum zamítnuto z důvodu uvedeného v § 20 odst. 5 písm. e) zákona o pobytu cizinců. MZV obdrželo 28 žádostí o nové posouzení důvodů neudělení víza, z čehož v 8 případech žádosti vyhovělo.
    • K 5.11.2013 zastupitelské úřady přijaly 1437 žádostí o krátkodobé vízum z titulu rodinného příslušníky EU/ČR. V 89 případech bylo vízum zamítnuto z důvodu uvedeného v § 20 odst. 5 písm. e) zákona o pobytu cizinců. MZV obdrželo 24 žádostí o nové posouzení důvodů neudělení víza, z čehož v 8 případech žádosti vyhovělo.
  2. Co se týče pokynů týkajících se  postupu při prokazování účelovosti, zastupitelské úřady v tomto směru vycházejí z části III Příručky pro zpracování žádostí o víza a provádění změn v udělených vízech, která je metodickým pokynem pro Vízový kodex. Problematika účelových sňatků je dále upravena v subkapitole 4.2. Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 2.7.2009 č. COM (2009) 313 final o pokynech pro lepší provádění a uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.
.