Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Světová konferenci o mezinárodních telekomunikacích (WCIT-12)

 

pozice české delegace

Světová konference o mezinárodních telekomunikacích se uskuteční ve dnech 3. – 14. 12. 2012 v Dubaji. V souvislosti s účastí ČR na této konferenci schválila vláda ČR dne 12. 9. 2012 návrh na její obeslání (usnesení vlády č. 667 dostupné na internetových stránkách Úřadu vlády). Hlavním cílem Světové konference o mezinárodních telekomunikacích bude projednání a přijetí nového Mezinárodního telekomunikačního řádu (International Telecommunications Regulations).

Mezinárodní telekomunikační řád, který je jedním z hlavních nástrojů mezinárodní spolupráce v oblasti telekomunikací, stanovuje pravidla mezinárodního telekomunikačního styku a provozu. K jeho vytvoření došlo v důsledku změn, které proběhly v telekomunikačním sektoru (liberalizace v některých rozvinutých zemích) na základě rozhodnutí Konference vládních zmocněnců v roce 1982 v Nairobi. Vzhledem k vývoji posledních let, kdy se masově začal využívat internet a vzniklo velké množství mezinárodně provozovaných sítí a služeb elektronických komunikací, bylo na Konferenci vládních zmocněnců v Antalyi v roce 2006 rozhodnuto vypracovat nový Mezinárodní telekomunikační řád. Konference vládních zmocněnců v Guadalajaře v roce 2010 toto rozhodnutí potvrdila s tím, že se za účelem projednání návrhů na nový Mezinárodní telekomunikační řád a jeho přijetí bude v roce 2012 konat Světová konference o mezinárodních telekomunikacích.

Znění návrhu nového Mezinárodní telekomunikační řádu stále ještě není ukončeno. V průběhu dosavadních přípravných jednání se potvrdilo, že existuje zásadní rozpor mezi přístupem západního světa, počítaje v něj i ČR, a blokem zemí, především arabských a afrických, podporovaných Společenstvím nezávislých států v čele s Ruskou federací, k řadě záležitostí, především v otázkách přístupu k internetu. I po ukončení práce přípravné pracovní skupiny dne 22. 6. 2012 pokračují jednání na národních úrovních a členské státy ITU mají stále ještě možnost podávat návrhy.

ČR se na přípravě návrhů nového Mezinárodního telekomunikačního řádu podílí v rámci Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT). Výbor pro záležitosti ITU přijal kritéria pro hodnocení a přijímání návrhů z ostatních regionů, členských států anebo sektorových členů ITU. Cílem těchto kritérií je stanovení předvídatelného vzorce reakce CEPT na návrhy od různých zúčastněných stran. Nevylučuje však posouzení každého návrhu případ od případu. CEPT má za to, že tento soubor kritérií je objektivní, vyvážený a je právně odůvodnitelný. S uvedenými kritérii CEPT se ČR plně ztotožňuje a podle nich hodnotí i návrhy jednotlivých ustanovení Mezinárodního telekomunikačního řádu.

Popis kritérií CEPT i komentář k jednotlivým dokumentům k přípravě jednání Světové konference o mezinárodních telekomunikacích o Mezinárodním telekomunikačním řádu jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, které je odborným gestorem členství ČR v ITU. Ministerstvo průmyslu a obchodu k návrhu Mezinárodního telekomunikačního řádu rovněž uspořádalo veřejnou konzultaci, v jejímž rámci měla veřejnost možnost vyjádřit se k tomuto návrhu.

V případě potřeby dalších podrobností ke specifickým otázkám jednání Světové konference o mezinárodních telekomunikacích doporučujeme obrátit se přímo na MPaO jako odborného gestora (odbor elektronických komunikací).

.