Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Úspěšnost ČR v řízeních, vedených ze strany Evropské komise

 

Od doby přistoupení České republiky k Evropské unii ke dni 30. 9. 2011 bylo proti České republice ze strany Evropské komise zahájeno celkem 551 řízení o porušení práva EU.

Pouze v 27 případech se řízení dostalo až do fáze řízení před Soudním dvorem EU, z toho však pouze 13 skončilo odsuzujícím rozsudkem proti České republice; v 8 řízeních se České republice podařilo dosáhnout zpětvzetí žaloby. Ve zbylých řízeních nebyl dosud vydán rozsudek.

Úspěšnost České republiky v zastavování řízení před podáním žaloby tak dosahuje 94%, úspěšnost před vynesením odsuzujícího rozsudku dosahuje 96%. Nicméně je nutno podotknout, že ze 13 rozsudků se 12 týkalo neprovedení unijní směrnice do českého práva, kde striktně vzato nelze hovořit o úspěšnosti, protože v takovém případě záleží pouze na tom, zda byl u potřebných transpozičních předpisů dokončen legislativní proces či nikoli.

.