Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Užívání vlaky EU na MZV

 

Předpisy, zásady

MZV ČR se při používání  vlajky EU řídí především zákonem č.352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR a o změně některých  zákonů, ve znění  pozdějších předpisů.

Mimo to byly vytvořeny Zásady a pravidla  jednotné protokolární praxe v ČR. Výňatek o používání vlajky:

1.12.    Vlajková výzdoba

Pravidla a zásady postupu při používání a vyvěšování státní vlajky ČR se řídí zákonem č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky ve znění pozdějších předpisů.

Je-li při vlajkové výzdobě použito vedle české státní vlajky i jiných vlajek, musí být státní vlajka ČR umístěna vždy na nejčestnějším místě. Při slavnostních příležitostech mezinárodní povahy musí být státní vlajka ČR použita v čele vlajek ostatních zastoupených států.

Nejčestnější místo státní vlajky ČR se stanoví při pohledu ze zdobeného objektu takto:

  • a/       při dvou vlajkách na pravé straně
  • b/      při lichém počtu vlajek uprostřed; druhé místo je po její pravé straně, třetí po její levé straně, čtvrté vpravo od druhého, páté vlevo od třetího atd.
  • c/       při sudém počtu je nejčestnější místo uvnitř vpravo (tj. na pravé straně v prostřední dvojici); druhé místo v pořadí je vlevo od ní, třetí po její pravé straně, čtvrté vedle druhého, páté vedle třetího atd.

Pořadí při vyvěšování vlajek členských států EU se řídí názvem státu v jeho národním jazyce. Pořadí vlajek kandidátských zemí se řídí datem podání jejich přihlášky k EU.

Je-li společenská akce organizována  předsednickou zemí, její  vlajka se umístí na první místo, následují vlajky členských zemí  EU v abecedním pořadí dle jejich národních jazyků a vlajka EU se umístí na poslední místo. Při návštěvě člena Evropské komise se však v rámci vlajek členských států umístí vlajka EU na první místo.

Je-li společenská akce organizována  institucí EU, vlajka EU se umístí na první místo, následují vlajky ČS  EU v abecedním pořadí dle jejich národních jazyků.

Při vyvěšování vlajek členských zemí EU  mimo výše uvedených příležitostí se státní vlajka ČR umístí na první místo, následují vlajky ČZ EU v abecedním pořadí dle jejich národních jazyků a vlajka EU se umístí na poslední místo

Vlajky NATO lze užít při návštěvě vysokého představitele dané organizace v ČR nebo při společných členských akcích v tomto rámci pořádaných v ČR.
(stav k 29.3.2011)

 

.