Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2009

Zpráva se vydává v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  25 (zahraničí)
 44 (ústředí)
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   7
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

  3

 Rozsudek 11 Ca 200/2007
 Rozsudek 6 Ca 110/2007
 Rozsudek 10 Ca 88/2007

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:   0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

  2

Jednu stížnost podala AK Sedlák a partneři, druhou stížnost podala AK Mgr. Radim Strnad (na základě plné moci zastupuje Mgr. Marka Sedláka). Obě stížnosti byly vyhodnoceny jako neoprávněné, protože byly podány poslední den před uplynutím zákonné lhůty pro poskytnutí informace dle uvedeného zákona, přičemž stěžovatelé nevyčkali doručení odpovědi MZV odeslané v zákonné lhůtě

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:  238.792 (zahraničí)
  13.163 (ústředí)
 251.955 celkem

přílohy

Rozsudek_11_Ca_200_2007.pdf 2 MB pdf (Acrobat dokument) 26.2.2010

Rozsudek_6_Ca_110_2007.pdf 2 MB pdf (Acrobat dokument) 26.2.2010

Rozsudek_10_Ca_88_2007.pdf 2 MB pdf (Acrobat dokument) 26.2.2010

.