Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2010

Zpráva se vydává v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:   69
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   7
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

  3

 Rozsudek 10 Ca 57/2009
 Rozsudek 10 Ca 111/2008
 Rozsudek 10 Ca 281/2008

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:   0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

  4

Stížnost podala Petra Fliegerová, starosta obce Dolní Dunajovice Josef Hasník, Petr Firbas ze sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení“ a František Šulc. Všechny čtyři stížnosti byly vyhodnoceny jako nedůvodné.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:  334 268 celkem

přílohy

Rozsudek 10Ca 57/2009 280 kB pdf (Acrobat dokument) 1.3.2011

Rozsudek 10Ca 111/2008 301 kB pdf (Acrobat dokument) 1.3.2011

Rozsudek 10 Ca2 81/2008 281 kB pdf (Acrobat dokument) 1.3.2011

.