Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2011

Zpráva se vydává v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 117 žádostí + 1 rozhodnutí
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

  2

Rozsudek 5 Ca 155/2008
Rozsudek 9 Ca 252/2008

vynaložené náklady soudních řízení:
12 640,- Kč.

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:   0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

  2

Stížnost podala Centrum Holdings s.r.o., následné rozhodnutí ministra bylo napadeno žalobou (platy pracovníků MZV).

Stížnost Radima Strnada byla shledána nedůvodnou (systém visapoint).

přílohy

Rozsudek 5 Ca 155/2008 749 kB pdf (Acrobat dokument) 30.8.2012

Rozsudek 9 Ca 252/2008 704 kB pdf (Acrobat dokument) 30.8.2012

.