Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2013

Zpráva se vydává v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:   130 žádostí + 4 rozhodnutí
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

 

  2

 

    6Ca 114/2009

  10Ca 432/2009

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

 

 0

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

 6

Stížnosti se týkaly postupu při vyřizování žádostí o informace. Jedné z nich bylo vyhověno a informace byly poskytnuty bezplatně a v požadované formě. Ostatní byly shledány nedůvodnými.   

přílohy

Rozsudek 6CA 114/2009-52 6 MB pdf (Acrobat dokument) 26.2.2014

Rozsudek 10Ca 432/2009-34 539 kB pdf (Acrobat dokument) 26.2.2014

.