Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2012

Zpráva se vydává v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  178 žádostí + 2 rozhodnutí
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   1
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

 

 

 

 

0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

 

 0

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

 2

Stížnosti podané Janem Lukešem bylo rozhodnutím ministra  vyhověno (informace k zákonu č. 106/1999 Sb. na webu MZV).

Stížnost Advokátní kanceláře JUDr. Andrej Jaroš byla shledána nedůvodnou (informace o dotacích poskytnutých ministerstvem).

.