Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Multilaterální spolupráce

 

Členství České republiky v mezinárodních organizacích

Anglický název, užívaná zkratka,
český název, internetová adresa
ČR Československo
Asijsko-evropské setkání
Asia-Europe Meeting, ASEM
2004 -
Asijsko-evropská nadace
Asia-Europe Foundation, ASEF
- -
Banka pro vyrovnávání mezinárodních plateb
Bank for International Settlements, BIS
1993 1930
Centrální dispečerská organizace propojených energetických soustav
Central Dispatching Organization of the Interconnected Power Systems, CDO
1993 1962
Commission Internationale Permanente pour les Epreuves des Armes a Feu Portatives , CIP
Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
1993 1963
Rada Evropy
Council of Europe, CE
1993 1991
Evropská organizace pro řízení letového provozu
European Organisation for the Safety of Air Navigation - EUROCONTROL
1997 -
Evropská a Středozemní organizace pro ochranu rostlin
European and Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO
1993 1960
Evropská banka pro obnovu a rozvoj
European Bank for Reconstruction and Development, EBRD
1993 1990
Evropská konference pro civilní letectví
European Civil Aviation Conference, ECAC
1993 1991
Evropská konference ministrů dopravy
European Conference of Ministers of Transport, ECMT
1993 1991
Evropská konference pro molekulární biologii
European Molecular Biology Conference, EMBC
1994 1994
Evropská organizace pro jaderný výzkum
European Organization for Nuclear Research, CERN
1993 1992
Evropská telekomunikační družicová organizace
European Telecommunication Satellite Organization, EUTELSAT
1993 1992
Haagská konference mezinárodního práva soukromého
Hague Conference on Private International Law
1993 1968
Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires - OTIF
Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční dopravu
Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail
1993 1918
Mezinárodní agentura pro atomovou energii
International Atomic Energy Agency, IAEA
1993 1957
International Bank for Economic Co-operation, IBEC,
Mezinárodní banka pro hospodářskou spolupráci
1993 1963
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
International Bank for Reconstruction and Development, IBRD
1993 1945
Mezinárodní centrum pro studium a ochranu kulturního bohatství
International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property, ICCROM
1995 -
Mezinárodní organizace civilního letectví
International Civil Aviation Organization, ICAO
1993 1944
Mezinárodní organizace pro kakao
International Cocoa Organization, ICCO
1995  
Comité international des poids et mesures, CIPM,
Mezinárodní výbor pro míry a váhy
International Committee for Measures and Weights
1993 1918
Mezinárodní organizace kriminální policie
International Criminal Police Organization, INTERPOL
1993 1990
Mezinárodní rozvojové sdružení
International Development Association, IDA
1993 1990
Bureau international des expositions, BIE,
Mezinárodní úřad pro výstavnictví
International Bureau of Exhibitions
1993 1928
Mezinárodní finanční korporace
International Finance Corporation, IFC
1993 1990
Mezinárodní ústav pro sjednocování soukromého práva
International Institute for the Unification of Private Law, UNIDROIT
1993 1968
Institut international du froid, IIF,
Mezinárodní ústav chladírenský
International Institute of Refrigeration
1993 1921
International Investment Bank, IIB,
Mezinárodní investiční banka
1993 1978
Mezinárodní organizace práce
International Labour Organization, ILO
1993 1949
Mezinárodní námořní organizace
International Maritime Organization, IMO
1993 1963
Mezinárodní námořní družicová organizace
International Maritime Satellite Organization, INMARSAT
1993 1988
Mezinárodní měnový fond a skupina Světové banky
International Monetary Fund, IMF/WB
1993 1944
Organisation mondiale de la santé animale, OIE,
Mezinárodní úřad epizootický
World Organisation for Animal Health
1993 1924
Mezinárodní organizace pro migraci
International Organization for Migration, IOM
1995 -
Organisation internationale de métrologie légale, OIML,
Mezinárodní organizace pro metrologii
International Organization of Legal Metrology
1993 1955
Mezinárodní úřad pro mořské dno
International Seabed Authority, ISA
1996 -
International System and Organization of Space Communications, Intersputnik
International Organization of Space Communications
1993 1972
Mezinárodní telekomunikační družicová organizace
International Telecommunication Satellite Organization, INTELSAT
1993 1992
Mezinárodní telekomunikační unie
International Telecommunication Union, ITU
1993 1918
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů
The World Conservation Union
1999 -
Mezinárodní organizace pro ochranu nových odrůd rostlin
International Union for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV
1993 1991
Mezinárodní organizace pro révu a víno
International Organisation of Vine and Wine, OIV
1993 1937
InterOceanMetal 1993 1987
Spojený ústav jaderných výzkumů
Joint Institute for Nuclear Research, JINR
1993 1956
Multilaterální investiční záruční fond
Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA
1993 1990
Organizace severoatlantické smlouvy
North-Atlantic Treaty Organization, NATO
1999 -
Organizace pro hospodářskou spolupráci a obchod
Organization for Economic Co-operation and Development, OECD
1995 -
Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE
1993 1975
Organizace pro zákaz chemických zbraní
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW
1997 -
Organization for the Railways Cooperation, OSJD,
Organizace pro spolupráci železničních drah
Organisation for Cooperation of Railways
1993 1957
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, PC CTBTO,
Přípravaná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
1996 -
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
UN Educational Scientific and Cultural Organization, UNESCO
1993 1945
Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství
UN Food and Agriculture Organization, FAO
1993 1945
Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
UN Industrial Development Organization, UNIDO
1993 1967
Organizace spojených národů
United Nations, UN
1993 1945
Světová poštovní unie
Universal Postal Union, UPU
1993 1920
Rada pro celní spolupráci
World Customs Organization, WCO
1993 1965
Světová zdravotnická organizace
World Health Organization, WHO
1993 1946
Světová organizace duševního vlastnictví
World Intellectual Property Organization, WIPO
1993 1970
Světová meteorologická organizace
World Meteorological Organization, WMO
1993 1950
Světová organizace turistického ruchu
World Tourism Organization, WTO/OMT
1993 1974
Světová obchodní organizace
World Trade Organization, WTO
1993 1948
.