Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

česky   english  

Advanced search

Skip to menu

Article notification Print Decrease font size Increase font size Twitter

 

CZK Czech crowns korun českých

EC European Community Evropské společenství

EDF European Development Fund Evropský rozvojový fond

EU European Union Evropská unie

GDP Gross Domestic Product hrubý domácí produkt

IIR Institute of International Relations Ústav mezinárodních vztahů

LDCs Least Developed Countries nejméně vyspělé země

MDGs Millennium Development Goals mezinárodní rozvojové cíle

MFA Ministry of Foreign Affairs ministerstvo zahraničních věcí

NGOs Non-governmental Organisations nevládní organizace

OA Official Aid oficiální pomoc

ODA Official Development Assistance oficiální rozvojová pomoc

OECD Organisation for Economic Organizace pro hospodářskou

Cooperation and Development spolupráci a rozvoj

OECD/DAC Development Assistance Committee Výbor pro rozvojovou pomoc OECD

OOF Other Official Flows ostatní oficiální toky

UN United Nations Organizace spojených národů

.