Velvyslanectví České republiky v Kábulu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky v zahraničí

(Archivní článek, platnost skončena 05.02.2013.)

V pátek a sobotu dne 11. a 12. ledna 2013 se uskuteční v České republice volba prezidenta republiky. Občané pobývající v tuto dobu na území Afghánistánu se budou moci zúčastnit voleb na Zastupitelském úřadě České republiky v Kábulu a na konzulárním jednatelství v Lógaru (základna FOB Shank). Případné druhé kolo voleb se bude konat v pátek a sobotu dne 25. a 26. ledna 2013.


Podmínkou účasti ve volbách v Afghánistánu je zápis do tzv. Zvláštního seznamu voličů vedeného na zastupitelském úřadě. Pro provedení zápisu je nutné přiložit alespoň v kopii doklad o státním občanství ČR (cestovní pas nebo občanský průkaz, event. jiný doklad totožnosti vydaný ČR a doplněný o osvědčení o státním občanství ČR) a doklad o bydlišti . Pro občany mající bydliště mimo ČR je nutné doručit žádost náš úřad do 2. prosince 2012. Pokud volič není v tomto seznamu, může zaslat žádost o vydání voličského průkazu na obecní úřad v místě trvalého bydliště nejpozději do 4. ledna 2013. Pokud bude žádost podávat osobně, může tak činit do 9. ledna 2013, kdy budou seznamy voličů jak v ČR, tak i v zahraničí uzavřeny.

Pokud je volič zapsán ve Zvláštním seznamu na ZÚ a chce volit na území ČR, platí pro vydání voličského průkazu stejné termíny uvedené v předchozím odstavci. Pokud je volič zapsán ve Zvláštním seznamu na ZÚ, nepobývá dlouhodobě na území Afghánistánu a má zájem se zúčastnit voleb v ČR, musí na ZÚ Kábul zaslat žádost o vyškrtnutí ze Zvláštního seznamu voličů. S potvrzením o vyškrtnutí se pak dostaví nejpozději do 9. ledna 2013 na obecní úřad v místě trvalého bydliště, kde bude zapsán do stálého seznamu voličů.

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeného velvyslanectvím, kteří si přejí zapsat se do jiného seznamu voličů, např. po návratu do ČR v místě svého trvalého bydliště, mohou požádat o vyškrtnutí. O vyškrtnutí Vám vystavíme potvrzení.

Podmínky pro hlasování ve volbách:

  • dosažení věku 18 let ve dnech voleb;
  • prokázání totožnosti a státního občanství voliče prostřednictvím platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky, cestovního průkazu ČR, anebo platného občanského průkazu;
  • předchozí zapsání se do příslušného zvláštního seznamu voličů u příslušného úřadu (viz výše), případně předložení voličského průkazu vystaveného obecním úřadem v ČR, resp. jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož stálém, resp. zvláštním, seznamu voličů je daný volič zapsán.

Uvedené doklady je nutno předložit před provedením volby volební komisi. Při nesplnění těchto uvedených podmínek se nelze hlasování účastnit.

Více informací o volbách naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.