Velvyslanectví České republiky v Kábulu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální obchodní vztahy

Československo v 70. a 80. letech minulého století realizovalo v Afghánistánu cementárny Džabal-Šaradž, Pol-e Chumri I a Pol-e Chumri II, a také olejárnu v Mazár-e Šarífu. Spolupráce probíhala rovněž ve výrobě a dodávkách trolejbusů (trolejbusová linka v Kábulu). Většina strojního i technologického vybavení byla válkami zničena, pokud nebyla výstavba v roce 1988 z bezpečnostních důvodů dokonce přerušena. Nyní se nabízí příležitost ucházet se o případnou rekonstrukci těchto objektů a zařízení.

Od roku 2010 se s ohledem na bezpečnostní situaci snižuje  obratu zahraničního obchodu ČR s Afghánistánem o desítky procent z 638 mil. Kč v roce 2009 na  259 mil. Kč v roce 2011. V roce 2012 pokles sice pokračoval, ale pomalejším tempem. V roce 2013 tento trend dále pokračoval. 

Hlavní vývozní komodity ČR: motorová vozidla, stroje a zařízení pro průmysl (čerpadla).

Hlavní dovozní komodity: ovoce, rostliny k výrobě voňavek a léčiv.