Velvyslanectví České republiky v Kábulu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální vztahy s Afghánistánem

Vztahy mezi ČR a Afghánistánem nezatěžuje žádný vážný bilaterální problém. Česká republika se dlouhodobě angažuje v rámci stabilizace a rekonstrukce Afghánistánu. Afghánistán patří k prioritním zemím v rámci rozvojové spolupráce ČR. Na začátku roku 2012 byla na úrovni Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečností politiky (VKZBP) schválena Strategie působení ČR v Afghánistánu v letech 2013 – 2014, která stanoví hlavní parametry našeho zapojení. Některé kroky směrem k efektivní asistenci Afghánistánu i po roce 2014 již byly učiněny (především přijetí usnesení vlády ke schválení finančních prostředků na ekonomický rozvoj a podporu afghánských bezpečnostních sil do roku 2017).

Afghánistán dlouhodobě figuruje mezi prioritami české zahraniční politiky. V uplynulých létech bylo prominentní místo tohoto tématu odvozeno od významu, který obnově a rekonstrukci Afghánistánu  přikládalo mezinárodní společenství v čele s NATO a USA. To se odrazilo především v rozsahu českého zapojení do ISAF, které bylo substantivní z hlediska nákladů, počtu vyslaných vojáků i ambicí, jejichž vyjádřením byl především Provinční rekonstrukční tým v provincii Lógar (2008-2013). V tomto směru se České republice podařilo vybudovat si ve skupině přispěvatelů do ISAF solidní pozici spolehlivého spojence a partnera vedle bezpečnostní i v rozvojové oblasti, na niž se snaží navázat pokračujícím plněním mezinárodně přijatých rozvojových závazků i po ukončení činnosti PRT.