Velvyslanectví České republiky v Kábulu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Česká rozvojová pomoc v Afghánistánu

Vedle posilování bezpečnosti je zásadním pilířem účasti ČR v Afghánistánu rekonstrukce a podpora sociálního a ekonomického rozvoje, která je realizována prostřednictvím několika nástrojů.

Rozvojové aktivity v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR se prostřednictvím zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) dlouhodobě podílí na podpoře ekonomického a sociálního rozvoje Afghánistánu. V koncepci ZRS na období 2010–2017 je Afghánistán zařazen v nejvyšší kategorii tzv. prioritních zemí s programem spolupráce. Program zahraniční rozvojové spolupráce s Afghánistánem na období 2013-2017 byl odsouhlasen i afghánskou stranou a předán afghánskému ministerstvu financí, které je odpovědné za koordinaci rozvojové spolupráce, v dubnu 2013.  Identifikovanými prioritami ZRS mezi ČR a Afghánistánem jsou zemědělství, voda a sanitace a vzdělávání. Průřezovými tématy jsou mj. podpora kapacit afghánských institucí, podpora re-integrace afghánských uprchlíků, rovné příležitosti žen či prevence drogových závislostí a negativních jevů s drogami spojených. V souvislosti s ukončením aktivit PRT probíhá v rámci plánu ZRS postupné navyšování finančních prostředků na standardní ZRS (ze 6 mil. Kč v roce 2011 na 21 mil. Kč v roce 2013  a 24 mil. v letech 2014 a 2015). Aktivity v gesci České rozvojové agentury v rámci ZRS navazují na vybrané úspěšné projekty z let 2005 – 2012 a odpovídají aktuálním možnostem ČR a identifikovaným potřebám Afghánistánu.

Malé lokální projekty

Zahraniční rozvojovou spolupráci v gesci České rozvojové agentury doplňují of roku 2011 malé lokální projekty v gesci Zastupitelského úřadu ČR v Kábulu realizované místními subjekty. Tyto aktivity napomáhají zviditelnění České republiky i kontaktům mezi afghánskými a českými odborníky a institucemi. V letech 2012 a 2013 bylo uskutečněno 12 MLP zaměřených zejména na vzdělávání, vědeckou a kulturní spolupráci. 

Projekty Provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar

Provinční rekonstrukční tým působil v provincii Lógar (přibližně 70 km od Kábulu) od roku 2008 do ledna 2013. Za tu dobu se v civilní části PRT vystřídalo 39 civilních expertů (4 absolvovali tuto misi dvakrát). Nejčastěji civilní část operovala v počtu 10 civilistů a podstatně větší vojenské složky, jejímž úkolem byla ochrana civilní sekce a rovněž spolupráce s afghánskými i koaličními partnery při zajišťování bezpečnosti v provincii. Za pět let své existence PRT realizoval 141 rekonstrukčních a rozvojových projektů a 113 projektů rychlého dopadu (projekty malého rozsahu do 10 tis. USD). Celkově český PRT investoval v provincii Lógar na rozvojové a humanitární účely cca 300 mil. Kč (16,17 mil. USD). Zaměření i realizace projektů se od roku 2010 řídily strategickým plánem, který vymezoval prioritní oblasti a doplňkové aktivity PRT.

Prioritními oblastmi byly:

1. podpora provinční vlády (bezpečnost, vládní infrastruktura a podpora dobrého vládnutí),

2. podpora ekonomického rozvoje (zemědělství a vodní hospodářství),

3. podpora nezávislých médií (zejména provinční rozhlasové stanice).