Velvyslanectví České republiky v Kyjevě

Velvyslanec

Ivan Počuch, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Ukrajině

Ivan PočuchVelvyslanec Ivan Počuch nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí v lednu 1995 a byl zařazen na odbor OSN. Před nástupem na MZV působil v letech 1990 – 1995 na Sekci zahraničních vztahů Ministerstva obrany.

V únoru 1995 byl vyslán v hodnosti 1. tajemníka na Stálou misi České republiky u OSN v New Yorku. Během svého působení v letech 1995 – 1999 sloužil mj. jako člen české delegace v Radě bezpečnosti OSN, dále mj. zodpovídal za agendu 1. výboru (mezinárodní bezpečnost a odzbrojení) Valného shromáždění OSN a účast ČR v operacích na podporu míru. V únoru 1999 byl ve stejné diplomatické hodnosti přeložen na Stálou delegaci ČR u NATO, kde pracoval až do září 2001. V období, kdy ČR procházela prvními roky svého členství v NATO, se podílel na koncepční i operativní práci v oblasti kontroly zbrojení a odzbrojení, protiraketové obrany a tvorby základů Evropské politiky bezpečnosti a obrany a spolupráce NATO a EU při zvládání krizí.

Po návratu do Prahy v září 2001 byl jmenován vedoucím referátu NATO na Odboru bezpečnostní politiky (OBP). V březnu 2002 postoupil na pozici zástupce ředitele OBP a v červnu 2003 byl jmenován ředitelem tohoto odboru. Na uvedených pozicích zodpovídal za formulaci a realizaci bezpečnostní politiky ČR ve vztahu k NATO, EU a OBSE. V r. 2003 koordinoval tvorbu Bezpečnostní strategie ČR.

V roce 2004 byl v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance vyslán jako vedoucí Stálé mise ČR při OSN, OBSE a dalších mezinárodních organizacích se sídlem ve Vídni. V této funkci pracoval i během předsednictví ČR v Radě EU v prvním polovině roku 2009. V srpnu 2009 byl po návratu do Prahy jmenován opět ředitelem Odboru bezpečnostní politiky. V roce 2011 se z této pozice mj. podílel na koordinaci a práci mezirezortní skupiny k aktualizaci Bezpečnostní strategie ČR.

V srpnu 2011 byl v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance jmenován do pozice vedoucího Zastupitelského úřadu ČR v Ukrajině.

Velvyslanec Ivan Počuch se narodil v roce 1961 v Trnavě. Mluví anglicky, rusky a francouzsky. S manželkou Martinou vychovávají dvě děti, dceru Barboru, 22 let a syna Sedrika 17 let.

Fotografie velvyslance v kvalitě pro tisk.