Velvyslanectvi České republiky  Kuala Lumpur

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění pro firmy a jednotlivce na množící se podvody v Malajsii

(Archivní článek, platnost skončena 20.07.2014.)

V poslední době v Malajsii mimořádně vzrostl počet podvodů, založených na "platbě/záloze" předem (advanced fee fraud), a to při nákupu surovin (palmového aj. oleje, kaučuku apod.), zařízení a elektroniky, při ucházení se o práci (např. na ropných plošinách), při vyřizování "dědictví" a v celé řadě dalších situací, přičemž kreativita jejich tvůrců a inovace nástrojů, kterým vytvoří v českém občanovi na dálku pocit "věrohodnosti" je neomezená.

Nadále je aktuální varování českých občanů a firem před podvodnými praktikami, které jsou spojeny s Malajsií, resp. malajsijskou adresou. Chtěli bychom navíc dodat, že se vyskytují i podvody, kdy na malajsijské straně vystupují česky hovořící občané nabízející "nedůvěryhodnou" asistenci v exportu, importu, financích, cestovním ruchu apod. Doporučujeme před úhradou jakékoliv částky případ důkladně prověřit a v případě pochybností se neváhat obrátit na naše velvyslanectví.

Velmi často daný neexistující dodavatel disponuje věrohodně se tvářícími a graficky dobře propracovanými internetovými stránkami, vystavuje a odvolává se na (napodobené) dokumenty a instrukce z malajsijských ministerstev, místního rejstříku zaregistrovaných subjektů a v některých případech je napojen na mezinárodní podvodnou spediční (a rovněž fiktivní) síť vydávající falešné nákladové a přepravní dokumenty (AWB apod.).

Podvody "nigerijského" typu jsou ohroženy zvláště menší firmy bez adekvátního právního zázemí a soukromé osoby v EU včetně ČR. Malajsie je narozdíl od některých zemí subsaharské Afriky (kde jsou podvody časté a předvídané) vnímána evropskými občany jako bezproblémová a prosperující země s kvalitními službami za relativně nízké ceny, Malajsii si a priori tito občané s podvody nespojují. Na toto pozitivní vnímání Malajsie ve světě (a její stereotypně známé produkty jako ropa, palmový a jiný olej, kaučuk, elektronika apod.) nyní účinně reagují podvodníci, kteří mnohdy ani nejsou z Malajsie, v Malajsii mají jen své "spolupachatele", kteří reagují (do zaplacení první zálohy) na číslech mobilních telefonů. Výhodou pro podvodníky také je složitá jazyková realita Malajsie a často proto předkládají materiál a nápisy v malajštině nebo čínštině. Nejčastěji jsou jejich "lukrativní" nabídky zaslány podvodníkem daným firmám/jednotlivcům vytipovaným na internetu přímo (např. dědictví), jindy je evropské/české firmy naleznou na vyhledávacím serveru dodavatelů "alibaba" či jiných neoficiálních a neověřených adresářích potenciálních dodavatelů. Fakt, že na propracovaných www stránkách je uvedena malajsijská adresa vůbec neznamená, že český subjekt emailově komunikuje s někým, kdo fyzicky v Malajsii pobývá.

V teto souvislosti důrazně varujeme, aby české firmy a soukromé osoby neplatily předem žádné poplatky a zálohy malajsijským "dodavatelům" či "právníkům", které důvěrně a osobně neznají a jejichž nabídky jsou mimořádně (a nereálně) výhodné ve srovnání s běžnými cenami. Upozorňujeme, že Malajsie se pro zahraniční turisty při několikadenním pobytu jeví jako země s relativně nízkými náklady, neznamená to však, že by ceny zemědělských apod. komodit, které zahraniční podniky (včetně českých) mají tendenci v Malajsii od neznámého a neprověřeného dodavatele koupit, měly být prodávány pod cenou běžnou na světových a asijských trzích.

Upozorňujeme také, že profesionálně vytvořené a graficky propracované internetové www stránky s věrohodnými fotografiemi, zmínkami o "mezinárodnosti" poskytovaných služeb, různé kontaktní formuláře, reference od „zákazníků“, výpisy z různých „rejstříků“ a fiktivní mapy "jak nás najdete" (často tyto www stránky běží na serverech mimo Malajsii zejména v USA), nejsou v žádném případě důkazem "serióznosti" firmy, a vůbec ne důkazem, že daná firma existuje. Někteří podvodníci jdou tak daleko, že na svých stránkách ("prestižní" ropné společnosti) uvedou varování před podvody a "zneužitím" jejich neexistující firmy. Tím jen získávají oklamané občany na svoji stranu a vytvářejí v nich dojem serióznosti. Často po zaplacení daní a jiných poplatků (za vyřízení celních formalit, povolení k pobytu, právní služby apod.) v řádech tisíců USD (někdy i statisíce USD!) internetové stránky „shodou okolností“ přestanou fungovat, na emailové upomínky nikdo neodpovídá (či jsou uváděny absurdní důvody nedodání a nevrácení zaplacené zálohy) a na telefonáty nikdo neodpovídá.

Společným jmenovatelem těchto podvodů je také fakt, že tvůrci podvodů komunikuji z emailových adres vytvořených na gmailu nebo yahoo a mají k dispozici jen mobilní telefonní čísla, nikoliv pevné linky. Argumenty pro zaplaceni poplatku předem jsou ochotni vždy doložit, prostřednictvím naskenovaných "originálů" dokumentů z malajsijského rejstříku podnikajících subjektu, dokumentů od soudů, z ministerstva financí, smluv o založení společnosti apod. Upozorňujeme, že vytvoření podobných "naskenovaných" dokumentů na počítači není technicky těžké.

Nejčastěji jsou tyto platby předem požadovány v USD a přes Western Union od zahraniční (např. české) osoby oslovené lukrativní nabídkou (jejíž realizace bude dle tvůrce podvodu následovat po zaplaceni nějaké "daně" či zálohy). Základním problémem těchto podvodů a překážkou, která téměř vylučuje pozdější vymahatelnost již zaplacené částky je, že druhá ("malajsijská") strana (se kterou byla někdy dokonce podepsána na dálku obchodní smlouva, bylo s ní několik měsíců po emailu jednáno apod.) není českým "odběratelem", "uchazečem o práci" či "dědicem" identifikována. Platbou přes Western Union nelze identitu příjemce přesně zjistit, z gmail/yahoo emailové adresy, nefunkčního mobilního čísla rovněž ne.

Ani fakt, že daná firma je v Malajsii registrována (v SSM, obdobě českého obchodního rejstříku) identifikaci neusnadňuje, neboť v řadě podvodů jejich tvůrci jednají jménem existující společnosti (bez jejich souhlasu), vrcholem je zneužití značek existujících firem vytištěním jejich loga na vizitku podvodníka. Bohužel ani fakt, že daná společnost je zaregistrována (i když často nemá ani kancelář ani pevnou telefonní linku apod. a její zástupci jsou trvale mimo Malajsii) a český subjekt jedná skutečně s osobou, která je oprávněna jménem společnosti vystupovat, nezaručuje, že po zaplacení zálohy (neuvěřitelně lákavé ceny) bude dodáno zboží v odpovídající a ne nižší kvalitě či jiné zboží (či nebude dodáno nic). Navíc v případě palmového oleje, kde se podvody vyskytují často, je vývoz z Malajsie podmíněn získáním povolení od příslušné asociace. Důrazně doporučujeme, nebýt vůči malajsijským dodavatelským firmám důvěřiví a daný obchodní případ maximálně kvalifikovaně právně ošetřit a použít přitom (i přes složitější administrativu) bezpečné dodací a platební podmínky např. potvrzený neodvolatelný akreditiv otevřený u prvotřídní banky, zajištění inspekce a ověření kvality daného zboží před vývozem z Malajsie apod.

Rovněž upozorňujeme na jisté riziko podvodů v opačném směru, riziko lukrativních „veřejných zakázek“ v Malajsii, kdy se daný dealer/zprostředkovatel sám aktivně nabízí české firmě, že jí v Malajsii zařídí odbyt, např. u státní ropné společnosti Petronas operující v zahraničí apod. Někdy přitom vyžaduje různé bankovní údaje, korespondenci na hlavičkovém papíře firmy (později využitelném mezinárodními gangy podvodníků pro falzifikáty k žádostem o víza), požaduje nepodložené cesty do Malajsie či uhrazení cesty daného "partnera" do ČR apod. Tyto případy podvodů nejsou v současnosti časté, nejsou „v módě“, ale potenciál pro jejich rozvoj existuje, i v tomto případě je potřeba obezřetnosti. Proniknutí do státních zakázek v Malajsii je téměř vyloučené na dálku (po emailu) bez znalosti místního prostředí, viditelnosti na malajsijském trhu a dlouhodobé znalosti daného partnera.