Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předčasné volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky

(Archivní článek, platnost skončena 03.09.2014.)

Dne 28. srpna 2013 prezident republiky rozpustil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Zároveň vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny a stanovil dny jejich konání na pátek 25. října 2013 (14.00-22.00 hodin) a sobotu 26. října 2013 (08.00-14.00 hodin).

Volby budou probíhat mimo území ČR ve zvláštních stálých volebních okrscích při zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí, tedy i na velvyslanectví České republiky ve Státu Kuvajt – Al-Nuzha, Block 3, Street 34, House 13 pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 60, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu, tedy na území Státu Kuvajt a Státu Katar.

Státní volební komise určila losem Středočeský kraj jako ten, kterému jsou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí.

Hlasování bude umožněno voliči, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který má bydliště mimo území České republiky. Voliči zapsanému do zvláštního seznamu voličů vedeného tímto zastupitelským úřadem (lhůta pro zápis ovšem vypršela 15. září) či voliči, který předloží voličský průkaz. Ve volební místnosti, před hlasováním, je volič povinen prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem nebo občanským průkazem.

Voličům zapsaným ve zvláštních seznamech voličů běží od 28. srpna lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu, a to jednak v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, nebo osobně. Zastupitelský úřad začne předávat voličské průkazy osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, od 10. října. Dne 18. října končí lhůta pro doručení žádosti v listinné a elektronické podobě, dne 23. října pro osobní předání.

Zastupitelský úřad může vyškrtnout voliče ze zvláštního seznamu voličů na základě žádosti voliče. Ústně může volič požádat o vyškrtnutí jen při osobní návštěvě zastupitelského úřadu. Písemná žádost je dostačující, pokud je faxová. Uznat lze též žádost voliče o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zaslanou elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem. Telefonická nebo e-mailová žádost nepostačuje z důvodu nedostatečné identifikace voliče. Vyškrtnutí lze provést nejpozději 23. října. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz lze vyškrtnout, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. Korespondenční hlasování, hlasování v zastoupení, ani hlasování do přenosné volební schránky zákon neumožňuje.