Velvyslanectví České republiky v Lisabonu

Velvyslanec České republiky v Portugalsku

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Portugalsku, Mgr. Stanislav Kázecký, PhD., se ujal funkce dne 10. prosince 2013.


CURRICULUM VITAE

Stanislav Kázecký absolvoval studium ekonomie na FSV UK (1990 – 1994), studium filmové produkce na FAMU (1990 – 1995) a studium amerikanistiky na FSV UK (1994 – 1997). V roce 2006 získal na FF UK titul PhD. v oboru latinsko-amerických studií.

V letech 1997 až 2001 pracoval v programovém oddělení Správy Českých center Ministerstva zahraničních věcí České republiky, přičemž od dubna 1998 do prosince 1999 byl pověřen řízením Českého centra v Bukurešti. V období duben až prosinec 2001 působil jako attaché na Velvyslanectví České republiky v Chile. Poté pracoval v americkém odboru MZV ČR (2002-2004) a zastával funkci prvního tajemníka na Velvyslanectví České republiky na Kubě (2004-2006). V letech 2007 až 2011 byl generálním konzulem České republiky v São Paulu. Po návratu z Brazílie zastával na MZV ČR funkci zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti. Od prosince 2013 je mimořádným a zplnomocněným velvyslancem České republiky v Portugalsku.

Stanislav Kázecký je ženatý a má dvě děti. Jeho koníčky jsou kinematografie, staré mapy, rafting a lední hokej.