Velvyslanectví České republiky v Lublani

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sympozium "Odkaz sv. Cyrila a Metoděje pro slovanský křesťanský svět"

(Archivní článek, platnost skončena 01.08.2014.)

ZÚ Lublaň inicioval a ve spolupráci s Fórem slovanských kultur (FSK), Filosofickou fakultou Univerzity v Lublani (FF UL), Teologickou fakultou Univerzity v Lublani (TeF UL) a Slovinskou biskupskou konferencí (SŠK) připravil v červnu několik akcí ke vzpomínce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Stěžejní akcí bylo sympozium „Odkaz sv. Cyrila a Metoděje pro slovanský křesťanský svět“. Věřící si připomenuli toto významné výročí Svatou mší v Lublani a v Murské Sobotě.

Sympozium k odkazu soluňských bratří sv. Cyrila a Metoděje se uskutečnilo 17. června (09.00-18.00) v reprezentativních prostorách Historické auly Rektorátu UL. Za zmínku stojí, že budova rektorátu je dílem českého architekta Jana Vladimíra Hráského.

Na sympoziu přednesli příspěvky renomovaní zahraniční a slovinští hosté, odborníci na témata historická, jazykovědná a teologická s vazbou na působení sv. Cyrila a Metoděje během jejich mise na Velké Moravě (a Dolní Panonii) a zobecňující odkazy jejich učení pro současnost. Na úvod s krátkými příspěvky vystoupili a účastníky sympozia přivítali zástupci organizátorů – rektor UL Radovan Stanislav Pejovnik, velvyslanec ČR ve Slovinsku Petr Voznica, ředitelka FSK Andrea Rihter, děkan FF UL Andrej Černe, proděkan FF UL Tone Smolej a děkan TF UL Christian Gostečnik. Hosty pozdravil arcibiskup a metropolita lublaňský Mons. Anton Stres.

V úvodní části vystoupili zahraniční hosté; Ľubo Matejko (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě), Jan Malura (Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě), Liliana Simeonova (Institut balkánských studií, Bulharská akademie věd), Naděžda Starikova (Institut slovanských studií, Akademie věd Ruské federace) a Dimitrij Kalezić (Teologická fakulta, Bělehrad).

Sympozium pak bylo tématicky členěno do celku věnovanému jazykovědě, teologickým studiím a odkazu sv. Cyrila a Metoděje v kultuře a umění. S příspěvky vystoupilo celkem jedenáct přednášejících z FF a TF UL. Zajímavostí na sympoziu bylo mj. i to, že každý z vystupujících přednesl svůj příspěvek v rodném (slovanském) jazyce; anglický překlad vystoupení zahraničních hostů měli účastníci sympozia k dispozici v programovém sborníku, který obdrželi při registraci.

Ústřední mše svatá se konala v neděli 30. června v katedrále sv. Mikuláše v Murské sobotě. Mši celebroval biskup Mons. Petr Štumpf a zúčastnili se jí arcibiskup a metropolita lublaňský Mons. Anton Stres, arcibiskup mariborský Mons. Marjan Turnšek, biskupové Mons. Stanislav Lipovšek (Celje) a Mons. Jurij Vizjak (Koper), představitelé církve evangelické, srbské pravoslavné a církve sv. Ducha, z Maďarska přijel biskup Mons. András Veres (Szombatel). Mezi hosty nechyběl velvyslanec ČR Petr Voznica s manželkou, poslanec dolní komory SI parlamentu a předseda Výboru pro záležitosti EU Jožef Horvat s manželkou a župan občiny Murska sobota Anton Štihec s manželkou.

Mše svatá se zaměřila především na přínos sv. Cyrila a Metoděje, kterým je v prvé řadě možnost konání bohoslužeb ve slovanském jazyce. Odkaz sv. bratří Cyrila a Metoděje pro lidskou činnost shrnul Mons. Peter Štumpf do čtyř bodů - přinášení (obětí) na oltář, svědectví utrpení, úsilí o svatou víru a úcta k Marii. „Svatí Cyril a Metoděj pozvedli domácí jazyk na oltář. Přeložili náboženské (bohoslužební) knihy do jazyka srozumitelného lidem. A v tomto jazyce také sloužili bohoslužby. To je potřebné i dnes…“, uvedl v přímluvě biskup Mons. Peter Štumpf. Vzpomenul sv. Metoděje, který přijal utrpení během svého uvěznění.

Samostatně byla v Lublani sloužena v pátek 18. června mše svatá papežským nunciem Mons. Juliuszem Januszem.