Velvyslanectví České republiky v Lublani

česky  english 

rozšířené vyhledávání

cestování s motorovým vozidlem

PŘI CESTÁCH AUTEM přes území Slovinska (dále jen RS) je třeba důsledně dodržovat pravidla silničního provozu, která se téměř neliší od pravidel v ČR, avšak pokuty za jejich porušení jsou diametrálně rozlišné. Velkou pozornost je třeba věnovat zpoplatněným cestám v RS (dálnice, dálniční obchvaty a rychlostní silnice), k jejichž použití je nutné mít zakoupenu a správným způsobem vylepenu známku „vinjetu“.

Silniční provoz v RS se řídí Zákonem o bezpečnosti silničního provozu (ZpCP) a Zákonem o přestupcích (ZP 1).

Omezení rychlosti jízdy:
  osobní auta, motocykly osobní auta s přívěsy, karavany, nákladní vozidla do 7,5 t
v obci 50 km/h 50 km/h
mimo obec 90 km/h 80 km/h
na silnicích pro motorová vozidla 100 km/h
na dálnici 130 km/h

Za překročení předepsané rychlosti hrozí řidiči pokuta ve výši 100 – 1.500,- €.

 

 Přehled cen dálničních poplatků v RS
 

dvoustopá vozidla do 3.500 kg

(osobní automobily)

jednostopá vozidla

(motocykly a motokola)

dvoustopá vozidla nad 3.500 kg

(nákladní automobily)

týdenní 15,-€ 7,50 € mýtné brány
měsíční 30,-€ ---------
půlroční ------- 25,-€
roční 95,-€ 47,50 €

 

Důrazně upozorňujeme na nutnost zakoupení dálniční známky před vjezdem do Slovinska. Veškeré diskuse s dálniční policií (DARS) a argumentace o koupi známky na první benzinové pumpě ve Slovinsku jsou bezpředmětné. DARS je nekompromisní při stanovení výše pokuty, která bývá velmi vysoká a Velvyslanectví nemá pravomoc výši této pokuty rozporovat. DARS záměrně vyhledává místa, kde řidiči použijí jen nepatrný úsek dálnice (příjezd přes Maribor, příjezd z Terstu) k udělení pokuty, a zdůvodnění, že nebylo možno koupit známku před příjezdem do Slovinska neakceptují.

Za jízdu po placených cestách bez známky hrozí řidiči pokuta ve výši 300 - 800,- €.

  • Všichni motoristé jsou povinni jezdit po celých 24 hodin s rozsvícenými světly.
  • Minimální vzorek pneumatik je jednotný pro letní i zimní gumy -  3 mm.
  • Maximální povolená hranice alkoholu v krvi je pro řidiče osobních automobilů a motocyklů 0,5 promile. (profesionální řidiči a řidiči vlastnící řidičský průkaz max.2 roky nemají povoleno žádné množství alkoholu v krvi, dechové zkoušce se musí na požádání podrobit každý řidič).
  • Na kruhových objezdech mají přednost vozidla jedoucí po kruhovém objezdu.
  • Dopravní značka dálnice má zelené pozadí, národní silnice má pozadí modré.
  • Je zakázáno vjet do křižovatky, svíti-li oranžové světlo na semaforu.
  • Každá osoba, která na dálnici nebo rychlostní silnici opustí vozidlo, musí mít reflexní vestu
  • Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefony, s výjimkou použití "hands-free" či "head-set"

Podnětným portálem pro získání informací o dopravě, cestách, uzavírkách, překážkách
na cestách, službách, pomoci na cestách, pravidlech provozu, cenách za používání rychlostních silnic a dálnic a cenách paliva ve Slovinsku je http://www.amzs.si/?podrocje=293.

Dále je nutno především v době letní turistické sezóny počítat na hraničních přechodech
do Chorvatska s delší odbavovací dobou a důkladnými kontrolami nejen dokladů, ale tak vozidel. RS orgány provádějí na vnější schengenské hranici, často však i ve vnitrozemí, kontroly zaměřené na legální původ vozidel. V minulých letech docházelo k mnoha případům zabavení vozidel pro důvodné podezření jejich nelegálního původu. Ve většině případů se podezření potvrdilo. Vlastníkům vozidel, jež nebyla zakoupena přímo od autorizovaného prodejce jako zcela nové, lze obecně doporučit, aby si před cestou do zahraničí nechali odpovídajícím způsobem prověřit původ svého vozu.

 

přílohy

mapa_placenych_cest_v_RS.pdf 3 MB PDF (Acrobat dokument) 28.5.2012

dopravní informace, mapy