Velvyslanectví České republiky v Lublani

english  česky 

rozšířené vyhledávání

cestování s dětmi

Od 27.6.2012 musí mít každé dítě bezpodmínečně svůj vlastní cestovní doklad. Zápisy dětí v cestovních dokladech či občanských průkazech rodičů nebudou akceptovány. Pokud se při kontrole dokladů na území RS prokáže, že je dítě bez cestovního dokladu hrozí rodičům pokuta ve výši až 400,- €

Děti bez vlastních cestovních dokladů nebudou puštěny na území Chorvatska.

Pokud dítě cestuje bez doprovodu rodičů, musí mít doprovázející osoba ověřený písemný souhlas zákonného zástupce s cestou dítěte.

Souhlas musí obsahovat:

údaje o dítěti (viz RL), plánované cestě(místo, termín), údaje o doprovázející osobě (včetně čísla dokladu totožnosti).

Musí být sepsán buď v anglickém jazyce nebo opatřen anglickým překladem

Musí být podepsán zákonným zastupcem (podpis musí být úředně ověřen).

K souhlasu doporučujeme přiložit kopii rodného listu dítěte

______________________________________________

Děti mladší 12ti let či menší 150 cm nesmí sedět na místě spolujezdce a v autě musí být zabezpečeny bezpečnostním systémem odpovídajícím jejich věku a váze tj. v autosedačce.

Dětské sedačky musí odpovídat evropské normě ECE-R44/44.

Rozdělení autosedaček: 

Skupina váha dítěte věk dítěte
0 do 10 kg do 12 měsíců
0+ do 13 kg do 18 měsíců
I  9-18 kg 1-4 roky
II 15-25 kg 3-6 let
III 25-36 kg 6-12 let

Za porušení tohoto předpisu hrozí řidiči pokuta ve výši 100 - 150 ,- €.