Velvyslanectví České republiky v Lublani

česky  english 

rozšířené vyhledávání

cestování s domácími mazlíčky

Cestování s domácími mazlíčky (psy, kočkami, králíky) po území RS je upraveno stejně jako u jiných členských států EU Nařízením 998/2003/ES.

Dle nařízení je pro nekomerční individuální krátkodobý vstup a tranzit zvířat nutné

1. označení zřetelně čitelným tetováním nebo elektronickým identifikačním systémem . (transponderem)

V případě že transponder nevyhovuje normě ISO 11784 nebo příloze A normy ISO 11785, majitel nebo fyzická osoba, která za zvíře v zájmovém chovu zodpovídá jménem majitele, musí v době kontroly poskytnout prostředky nezbytné k čtení transponderu

2. mezinárodní pas, který vystavil veterinární lékař jmenovaný příslušným úřadem a který potvrzuje, že vakcinace, případně revakcinace dotyčného zvířete proti vzteklině inaktivovanou vakcínou s nejméně jednou antigenní jednotkou v dávce (norma WHO) je platná v souladu s doporučením vyrábějící laboratoře.Očkování nesmí být starší než 1 rok. 

Pro vstup s domácími mazlíčky na území RS z Chorvatska, přestože se nejedná o členskou zemi EU, platí stejná pravidla jako u zemí EU.

 

Státní veterinární správa RS - informace k cestování se zvířaty po/přes území Slovinska

Evropská komise - informace k cestování se zvířaty po EU