Velvyslanectví České republiky v Lublani

česky  english 

rozšířené vyhledávání

cestujeme se zapůjčeným vozidlem či vozidlem na leasing

V případě vstupu na území Slovinska se zapůjčeným vozem či vozem na leasing, musí mít řidič platné zplnomocnění vlastníka vozu pro užívání vozu v daném období.

Forma plné moci není standardizována. Měla by být sepsána ve slovinském či anglickém jazyce a měla by obsahovat minimálně údaje o zplnomocniteli (vlastníkovi), řidiči (zplnomocněném), vozidle a době trvání zapůjčení. Nemusí být notářsky ověřena. Postačí podepsaný originál.