Velvyslanectví České republiky v Lublani

česky  english 

rozšířené vyhledávání

poplatky

 

ÚKON Částka v EURO
Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo za uznání podpisu za vlastní 10,-
Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo uznání podpisu za vlastní na listinách určených pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně 6,-
Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou 12,-
Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou, jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do zvláštní matriky v Brně 6,-
Ověření správnosti předloženého překladu 12,-
Ověření správnosti předloženého překladu jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do zvláštní matriky v Brně 6,-
Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu 12,-
Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy (IS VS) 12,-
Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy - druhá a další strana 6,-
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině 19,-
Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat - občanům mladším 15 let 16,-
Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat - dospělý 47,-
Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti a nebo náhradního cestovního dokladu EU 16,-
Vydání osvědčení o českém státním občanství 6,-
Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz nebo pro tranzit zbraně nebo střeliva 19,-
Přijetí žádosti o vystavení výpisu z evidence Rejstříku trestů 8,-
Přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně 8,-
Přijetí žádosti o zápis úmrtí občana ČR do Zvláštní matriky v Brně ZDARMA
Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně a střelivo 39,-
Vydání osvědčení o rodném čísle 4,-