Velvyslanectví České republiky v Lublani

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nový zákon o státním občanství

Informace k novému zákonu o státním občanství ČR platnému od 1.1. 2014:

Nová právní úprava v oblasti státního občanství, tj. č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky přináší od 1.1.2014 následující základní změny:

Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství pro české stání občany. V nové právní úpravě tak je zcela jednoznačné akcentován trend, který se v oblasti státního občanství stále více uplatňuje i v jiných evropských státech.

Od 1.1.2014 již není součástí právního řádu České republiky ustanovení, podle kterého čeští státní občané nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost pozbývají automaticky své dosavadní české státní občanství, resp. Takovým osobám bude tato nová právní norma umožňovat v plné míře disponovat tzv. dvojím státním občanstvím.

Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství je od 1.1.2014 jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky (§ 40 zákona). O prohlášení o pozbytí státního občanství ČR již nebudou nadále rozhodovat zastupitelské úřady, nýbrž krajské úřady.

Nabytím účinnosti zákona od 1.1.2014 se zároveň ruší zákon č. 40/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Věcná příslušnost a orgány na úseku státního občanství :

Nový zákon o státním občanství České republiky nově stanovuje, že výkon státoobčanské agendy, kterou vykonávaly magistráty měst Brna, Ostravy a Plzně, přechází na příslušné krajské úřady, v jejichž obvodech tato města leží.