Velvyslanectví České republiky v Lublani

english  česky 

rozšířené vyhledávání

Jak volit na našem ZÚ

Nachází-li se fyzická osoba v době voleb v zahraničí, má právo volit a hodlá hlasovat na zastupitelském úřadě (pokud je takováto volba možná), má dvě možnosti jak postupovat, odvislé od charakteru svého pobytu.

V případě dlouhodobého pobytu v územním obvodu našeho zastupitelského úřadu musí být zapsána ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším úřadem nebo

v případě krátkodobého pobytu musí vlastnit voličský průkaz vydaný obecním úřadem v místě trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsána.

Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.

Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem slouží pro voliče, kteří mají bydliště mimo území ČR. Má stejný charakter jako stálý seznam voličů na území České republiky.

Zápis do zvláštního seznamu je možný na základě písemné žádosti, doložené dokladem potvrzujícím totožnost žadatele, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu našeho úřadu tj. Slovinska.

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb.

 Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším úřadem, který se rozhodne, že nebude volit na našem úřadě, si může zažádat o vydání voličského průkazu nebo může zažádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného naším úřadem.

Žádost o vydání voličského průkazu lze našemu úřadu zaslat poštou nebo je možné se osobně dostavit a o podání žádosti sepsat s pověřenou osobou našeho úřadu úřední záznam.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného naším úřadem může volič zaslat poštou. O vyškrtnutí ze seznamu obdrží písemné potvrzení.

přílohy

zadost_o_zapis_do_ZSV.pdf 118 KB PDF (Acrobat dokument) 26.10.2012

zadost_o_vydani_VP.pdf 126 KB PDF (Acrobat dokument) 17.10.2012

zadost_o_vyskrtnuti_ze_ZSV.pdf 194 KB PDF (Acrobat dokument) 17.10.2012