Velvyslanectví České republiky v Lublani

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis do zvláštního seznamu voličů

(Archivní článek, platnost skončena 14.11.2013.)

Termínem pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je 15. září 2013. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je možné doručit osobně nebo poštou nejpozději do 40 dnů před volbami (rozhodující je termín doručení). Tímto dnem je pro předčasné volby do PSP ČR 15. září 2013. Protože tímto dnem je neděle, na zastupitelském úřadě v Lublani je zajištěna služba za účelem doručení či předání žádostí o zápis v době od 8.00 do 16.00 hodin takovým způsobem, aby mohli tento úkon občané provést. Formulář žádosti o zápis naleznete jako přílohu v dolní části na stránce zde. K žádosti je nutno přiložit platný doklad o státním občanství ČR (např. cestovní doklad ČR, občanský průkaz ČR, osvědčení o státním občanství ČR) a doklad o pobytu na území SI (např. doklad o povolení pobytu v SI, občanský průkaz SI). V této souvislosti připomínáme podmínky pro hlasování ve volbách: • dosažení věku 18 let ve dnech voleb • prokázání totožnosti a státního občanství voliče (pouze platným cestovním dokladem ČR nebo platným občanských průkazem ČR) • předchozí zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectví ČR v Lublani, případně předložení voličského průkazu vystaveného obecním úřadem v ČR, nebo jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož stálém, resp. zvláštním seznamu voličů je daný volič zapsán. Uvedené doklady je nutno předložit před provedením volby volební komisi. Při nesplnění těchto uvedených podmínek se nelze hlasování účastnit.