Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změna poplatků londýnské nízkoemisní zóny

Transport for London vydal aktuální informace o dvou změnách týkajících se nízkoemisní zóny v Londýně (LEZ), které vstoupí v platnost 3. ledna 2012

Změny v londýnské nízkoemisní zóně

 •  Registrujte se od dnešního dne, abyste prokázali, že splňujete dané normy (www.tfl.gov.uk/lezlondon)
 • Od 3. ledna 2012 dochází ke změně v emisních normách
 • Může se to týkat vozidel z Evropy směřujících do Londýna
 • Těžká nákladní vozidla a autobusy musí splňovat emisní normu Euro IV pro emise pevných částic (particulate matter: PM), aby mohly jet do Londýna bez poplatku
 • Větší dodávky a minibusy musí splňovat emisní normu Euro 3 pro emise pevných částic, aby mohly jet do Londýna bez poplatku

Transport for London (TfL) připomíná majitelům a provozovatelům vozidel registrovaných mimo Velkou Británii, že došlo ke dvěma významným změnám v londýnské nízkoemisní zóně (Low Emission Zone: LEZ), které vstoupí v platnost 3. ledna 2012.

V současné době probíhá velká informační kampaň pro veřejnost, která připomíná řidičům, aby si zkontrolovali, zda jejich vozidla splňují nové normy pro nízkoemisní zónu. Všechna dotčená vozidla musí být registrována u organizace TfL, aby prokázala, že splňují tyto nové normy. Jestliže vozidla nesplňují požadované normy, provozovatelé nebo majitelé musí provést takové kroky, aby nemuseli zaplatit denní poplatek nebo jim nehrozilo udělení pokuty. Změny jsou zaváděny jako součást širších opatření ke zlepšení kvality ovzduší v Londýně.

Provozovatelé jsou vybízeni k tomu, aby podnikli příslušné kroky a registrovali nyní své vozidlo u organizace TfL.

Výzkum provedený na žádost londýnské samosprávy ukázal, že znečištění ovzduší v Londýně každoročně přispívá k ekvivalentu 4 267 předčasných úmrtí, přičemž mezi nejohroženější osoby patří děti, starší osoby a lidé se zdravotními problémy. Dle odhadů organizace Transport for London plánované změny pro Zónu v roce 2012 zdvojnásobí pozitivní dopad na obsah pevných částic (PM10) v ovzduší Londýna; emise pocházející ze silniční dopravy jsou největším zdrojem pevných částic (PM10) v ovzduší.

První změna bude mít vliv na těžká nákladní vozidla (Heavy Goods Vehicles: HGV), autobusy a autokary, které již nyní podléhají emisním normám nízkoemisní zóny (LEZ). Od 3. ledna 2012 budou tato vozidla muset splňovat emisní normy Euro IV pro emise pevných částic, aby mohla bezplatně vjíždět do Velkého Londýna.

Druhá změna ovlivní větší dodávky, minibusy a další specializovaná vozidla*, která budou poprvé zahrnuta do nízkoemisní zóny (LEZ) od 3. ledna 2012. Tato vozidla musí splňovat emisní normu Euro 3 pro emise pevných částic, aby mohla bezplatně vjíždět do nízkoemisní zóny (LEZ).

Nick Fairholme, dočasný ředitel zpoplatnění silničních vozidel a prosazování dopravních předpisů, řekl: „Znečištění ovzduší je v Londýně jedním z nejzávažnějších zdravotních problémů, který má dopad na kvalitu života. V roce, kdy bude Londýn pořadatelem Olympijských a Paralympijských her, jsou tyto změny zaváděny jako součást širších opatření ke zlepšení kvality vzduchu v Londýně, zahrnujících i iniciativy za lepší ekologičnost městských autobusů a vozidel taxislužby. Vydáváme mnoho upozornění pro ty, kterých se to týká, aby se všichni mohli vyhnout pokutám. Organizace TfL by byla ráda, kdyby každý splnil emisní normy a pomohl snížit znečištění ovzduší v Londýně.”

Majitelé a provozovatelé dotčených vozidel mají k dispozici mnoho možností, jak zajistit splnění podmínek programu, včetně následujících:

 • Montáž filtru na vozidlo za účelem zlepšení emisí
 • Nákup novějšího vozidla
 • Reorganizace vozového parku tak, že do nízkoemisní zóny (LEZ) budou vjíždět pouze vozidla splňující požadované emisní normy
 • Zaplacení denního poplatku (viz níže)

Kromě toho:

 • Majitelé a provozovatelé vozidel registrovaných mimo Velkou Británii musí zajistit registraci svých vozidel u organizace Transport for London, aby prokázali, že splňují nebo překračují podmínky norem nízkoemisní zóny (LEZ). To lze provést rychle a snadno. Další informace získáte na stránkách www.tfl.gov.uk/lezlondon (anglicky) a http://www.epcplc.com/clients/tfl/lez/home.php (česky).
 • Majitelé a provozovatelé těžkých nákladních vozidel, autobusů a autokarů, které splňují normu Euro 3 pro emise pevných částic a jsou již registrovány u organizace TfL, musí podstoupit příslušné kroky a znovu zaregistrovat vozidlo do 3. ledna 2012. Provozovatelé nebo majitelé vozidel, jejichž vozidla již byla registrována jako splňující emisní normu Euro IV pro emise pevných částic nebo vyšší, se již nemusí znovu registrovat. Majitelé vozidel, která nesplňují požadované emisní normy nebo která nebyla registrována u TfL do 3. ledna 2012 a vjedou do Velkého Londýna, budou muset zaplatit denní poplatek ve výši £200 nebo riskovat pokutu ve výši £1,000.
 • Majitelé a provozovatelé větších dodávek, minibusů nebo specializovaných vozidel, která nesplňují normu Euro 3 pro emise pevných částic, musí provést příslušné kroky a poté registrovat vozidlo u organizace TfL do 3. ledna 2012.
 • Majitelé větších dodávek a minibusů, které nesplňují požadované emisní normy nebo které nebyly registrovány u TfL do 3. ledna 2012 a které vjedou do Velkého Londýna, budou muset zaplatit denní poplatek ve výši £100 nebo riskovat pokutu ve výši £500.
 • Záměrem organizace TfL je, aby provozovatelé splňovali normy nízkoemisní zóny (LEZ) a registrovali se, nikoliv aby platili denní poplatek nebo riskovali pokutu.

Organizace TfL zahájila informační kampaň o změnách v nízkoemisní zóně (LEZ), která má zajistit, aby majitelé a provozovatelé včas provedli opatření k zajištění toho, aby jejich vozidla splňovala požadované emisní normy a nemuseli tak platit denní poplatek.

* Nízkoemisní zóna bude mít vliv na řadu specializovaných vozidel s naftovými motory, například motorizované obytné vozy, motorizovaná vozidla pro přepravu koní a lehká užitková vozidla, i když jsou určena pro soukromé účely. Seznam všech typů dotčených vozidel naleznete na internetových stránkách (www.tfl.gov.uk/lezlondon)